Banverket

Banverket rustar för sommaren

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 10:14 CEST

Under sommaren arbetar Norra banregionen för högtryck med att bygga, underhålla och förbättra järnvägen. Exempelvis byts gamla broar och trummor ut och sliten räls ersätts med ny. Den totala kostnaden för arbeten som startar under sommaren uppgår till drygt 548 miljoner kronor.

Arbetena på Malmbanan omfattar bland annat att upprusta och byta kontaktledningar på sträckan mellan Kiruna och Riksgränsen. Arbetet beräknas ta flera år och avslutas år 2011. Totalt beräknas kostnaderna till 174 miljoner kronor. Det görs även en del projektering av spårbyten på Malmbanan norr om Kiruna och ny detektorer, som övervakar bland annat slaghjul och varmgång i vagnarnas lagerboxar, placeras ut längs anläggningarna. Kapacitetshöjande åtgärder bland annat på Krokviks bangård förlängs och upprustas för 44 miljoner kronor.

I Gällivare tas ett nytt signalställverk i bruk 27 – 31 augusti. Det nya signalställverket möjliggör för Banverket att kunna tillgodose gods och malmtrafikens behov vid Gällivare bangård. Totala kostnaden för projektet är 106 miljoner kronor.

Inventeringar på Haparandabanan innebär till exempel en översyn och mätningar på bl a 200 trummor. Arbetet, som görs på sträckan Boden – Morjärv, är ett steg i uppgraderingen av banan till 25 tons axellast. I sommar kommer även slyröjning att ske på sträckan.

På Piteåbanan förlängs bangården Svedjan, så att tåg som är 650 meter långa ska kunna passera. Man gör även bulleråtgärder. Kostnad för projektet beräknas till 19 miljoner kronor. Dessutom färdigställs fjärrstyrning av sträckan mellan Nyfors och Piteå. Det innebär att man från och med i höst kommer att kunna styra trafiken på Piteåbanan från driftledningscentralen i Boden. Kostnad 40 miljoner kronor.
Sträckan mellan Svedjan och Piteå elektrifieras till en total kostnad på 14 miljoner kronor.

På Stambanan genom Övre Norrland, mellan Vännäs och Bastuträsk genomför Banverket bl.a. spårbyten på totalt 35 000 meter. Spårbytet innebär att man byter ut 56 000 slipers och 224 000 stycken rälsklämmor. Utöver det sker bankbreddning, byte av makadam, dräneringsarbeten och åtgärder på diken. Produktionskostnaden beräknas till totalt 190 miljoner kronor.

På sträckan mellan Långsele och Vännäs påbörjas arbetet med att förstärka banvallen, så att den i framtiden klarar ett axeltryck på 25 ton mot idag 22 ton. Arbetet beräknas vara klart år 2006. Vännäsbangård förstärks också för att kunna klara 25 tons axellast.

Sträckan mellan Vännäs och Holmsund förstärks också till 25 ton.

I sommar påbörjas projektering av den nya godsbangården i Umeå och på Umeåbangård höjs kapaciteten och säkerheten bland annat genom en spårförlängning som ger en direktanslutning till Volvos lastterminal, genom att några nya signaler sätts upp och växlar görs fjärrstyrda. Tillsammans med Umeå kommun byggs en ny gång och cykelövergång mellan Umestan och Umeå centrum.

Under sommaren sker ett brobyte vid Ådalsliden, sträcka mellan Forsmo och Hoting. Vägen är avstängd vecka 35 från och med måndag till och med onsdag. Kostnaden för brobytet beräknas till 3 miljoner kronor.

Mellan Hällnäs och Storuman repareras en bro till en kostnad på 2 miljoner kronor.

Kontakta:

Hans Gothefors
Informationsansvarig
0920-352 02
070-553 52 02
hans.gothefors@banverket.se

Björn Töyrä
Investeringschef
0920 – 353 20
070 – 553 53 21
bjorn.toyra@banverket.se

Information om Banverket:
http://www.banverket.se/