Banverket

Banverket ska avveckla 1000 fastigheter

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2006 11:15 CEST

Banverket förvaltar cirka 1 500 byggnader, bland dessa finns gamla lokstallar och godsmagasin, före detta stationshus och banvaktarstugor. Tiderna har förändrats och de byggnaderna har inte längre någon betydelse för dagens järnvägsdrift. Sammanlagt har Banverket bedömt att cirka 1 000 byggnader ska avvecklas på sikt. Flera kan säljas, men många måste rivas.

Regeringen har i flera år i sitt regleringsbrev påpekat att Banverket ska avveckla byggnader som inte längre behövs för Banverkets verksamhet.
Landets fem banregioner har nu gått igenom alla byggnader det handlar om och de ska på sikt avvecklas. Varje år görs en planering för vilka byggnader som ska avvecklas. Avvecklingen ska ske genom både försäljning och rivning. De fastigheter som blir kvar används för drift och underhåll av järnvägarna. Stationshusen vid landets större stationer ägs av bolaget Jernhusen.

- Många av de rivningsaktuella fastigheterna är mer eller mindre fallfärdiga och skulle ta mycket resurser från vår huvuduppgift, att sköta statens spåranläggningar och leda tågtrafiken, om Banverket skulle underhålla dem istället för att riva. De fastigheter Banverket river i första hand är sådant som blivit tillhåll för diverse gäng eller är farliga för allmänheten, säger Anders Bength, chef för Banverkets fastighetssektion.

Den här processen sker på ett planerat sätt, det kommer totalt att ta tiotals år. Banverket gör en treårsplanering för de fastigheter som först är aktuella. Men varje objekt identifieras noggrant innan Banverket bestämmer vad som ska ske med det, att ta hänsyn till kulturhistorien är en viktig del i bedömningen, både på ett nationellt och lokalt plan.
Därför har Banverket en diskussion med Riksantikvarieämbetet om hur de kulturhistoriska intressena ska hanteras.

Banverket ska också finansiera ett projekt där Riksantikvarieämbetet ska försöka identifiera bansträckor i landet som belyser olika skeden i järnvägens historiska utveckling. Tanken är att i större utsträckning bevara bebyggelse längs sådana sträckor.

Banverket får förfrågningar från personer som är intresserade av att köpa fastigheter, men många av dessa hus ligger så nära järnvägen att de av buller- och vibrationsskäl inte är beboeliga. Försäljningar kan riskera att innebära att Banverket får kostnader för bullerskyddsåtgärder, sanering av föroreningar med mera. I så fall vill Banverket hellre riva.Dessa byggnader ska avyttras:
http://www.banverket.se/upload/9250/Byggnader%20som%20ej%20behövs%20för%20järnvägsverksamheten%20060410.pdf

Kontakta:
Helena Tilander
Pressansvarig
0243-44 55 72
070-724 55 72
helena.tilander@banverket.se

Anders Bength
Fastighetssektionen
070-594 54 83
anders.bength@banverket.se

Södra banregionen
Wiveca Mauritz
wiveca.mauritz@banverket.se

Västra banregionen
Christer Rheborg
christer.rheborg@banverket.se

Östra banregionen
Erika Johansson
erika.johansson@banverket.se

Mellersta banregionen
Birgitta Nyström
birgitta.nystrom@banverket.se

Norra banregionen
Jan Björklund
jan.bjorklund@banverket.se