Banverket

Banverket svarar Hallandsåskommittén

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2003 12:01 CEST

Nu svarar Banverket på de frågor som regeringens Hallandsåskommitté har ställt för att få klarhet i händelserna vid Lyabäcken.

Händelserna vid Lyabäcken har inneburit en test av tunnelprojektets ledningssystem. I svaret till Hallandsåskommittén skriver Banverket att ledningssystemet i huvudsak har fungerat som planerat men att det självklart finns områden som kan förbättras. Detta arbete har påbörjats och för närvarande pågår insamling av fakta. Banverket har sedan tidigare planerat att ha ett seminarium för att utvärdera och föreslå förbättringar i ledningssystemet efter provborrningen i Möllebackzonen. Detta seminarium kommer att äga rum den 19 augusti.

Banverket svarar också på frågor om riskhantering.

Hallandsåskommittén vill även veta hur Banverket arbetar för att sprida och säkerställa kunskap bland medarbetare och entreprenörer.

Dessutom har Hallandsåskommittén ställt frågor som direkt berör utsläppet i Lyabäcken och hur detta har kunnat uppstå. Ett par av dessa frågor har Banverket inte kunnat svara på eftersom utredningsarbetet inte är avslutat och polisen ännu inte är färdig med sin rapport.

www.banverket.se