Banverket

Banverket träffar allmänheten för dialog om Götalandsbanan

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 09:33 CEST

Götalandsbanan är den planerade höghastighets-järnvägen mellan Stockholm och Göteborg. Banverket besöker nu berörda kommuner mellan Linköping och Borås för att träffa allmänheten och inhämta synpunkter på projektet.
Media kan träffa representanter från Banverket under denna vecka, då vi besöker Borås och Ulricehamn.

Fullt utbyggd ger Götalandsbanan en restid på cirka två timmar mellan Göteborg och Stockholm. Men banan innebär också positiva effekter för kommunerna längs sträckan, som kommer både varandra och storstäderna närmare när restiderna krymper.

Projektet är ännu i ett mycket tidigt skede. Nu genomförs samråd för sträckan Linköping-Borås. Samråden är en del av den pågående förstudien, som är första steget i planeringsprocessen. Förstudien syftar till att identifiera olika samhällsbehov samt förslag på hur banan kan utformas för att maximera nyttan och minimera negativ påverkan på omgivningen.

Ett sätt för Banverket att inhämta kunskap om lokala förhållanden är genom dialog med medborgarna i berörda kommuner. Samråden, där alla berörda har möjlighet att komma med synpunkter, är därför en viktig del av förstudien. Under kommande vecka besöker Banverket Borås och Ulricehamn.

Vi besöker respektive ort på följande tider:
Måndag 27/4: Ulricehamn Bryggan Café, Sjöbodarna
Tisdag 28/4: Borås Vävarsalen, Kulturhuset
Onsdag 29/4: Borås Vävarsalen, Kulturhuset

På varje ort hålls öppet hus klockan 15.00-18.00. Därefter hålls ett informationsmöte klockan 18.00-19.30. Både före och efter informationsmötena är media välkomna att träffa representanter från Banverket för att ställa frågor om Götalandsbanan.

Banverket är myndigheten som har det övergripande ansvaret för järnvägen. Vi lägger grunden för en säker, prisvärd och miljöanpassad järnvägstrafik och utvecklar järnvägen med fokus på säkerhet och konkurrenskraft. Vi är 6 500 medarbetare runt om i landet.