Banverket

Banverket undersöker var framtida järnvägsstationer kan byggas i Bergsbrunna och Alsike

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 11:35 CET

En ny pendeltågslinje startar mellan Uppsala och Upplands Väsby hösten 2006. Pendeltågen kommer att stanna i Bergsbrunna, Knivsta, Arlanda och Märsta. För att tågen ska kunna stanna i Bergsbrunna byggs en provisorisk station till trafikstart, eftersom orten saknar järnvägsstation.

Banverket undersöker samtidigt var permanenta stationer kan byggas i Bergsbrunna och Alsike lite längre fram i tiden. En provisorisk station kan snabbt byggas nära den bebyggelse som finns idag. Vid planering av de permanenta stationerna måste man också ta hänsyn till de bostäder som kommer att byggas i framtiden.

För att få allmänhetens lokalkännedom och synpunkter på var de permanenta stationerna kan ligga bjuder Banverket in till ett möte i Alsike under arbetet med en förstudie. Ett möte i Bergsbrunna planeras längre fram i vår. Finansieringen av stationerna är ännu inte helt klar.

Tid: tisdagen den 14 mars, kl. 19-21.
Plats: Alsike skola, Brunnbyvägen 2, matsalen.

Knivsta kommun och Upplands Lokaltrafik deltar på mötet.

Den nya pendeltågslinjen knyter ihop kollektivtrafiken i Uppsala och Stockholm, och ger bättre möjligheter att arbetspendla inom regionen. Pendeltågslinjen startas av Upplands Lokaltrafik och Storstockholms Lokaltrafik.


Läs mer
Bergsbrunna Alsike - nya järnvägsstationer
http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____13002.asp

Mer information
Susann Sass-Jonsson
tel 08-762 22 63

Banverkets presstjänst
tel 08-762 47 00