Banverket

Banverket utreder möjligheterna för tätare avgångar och kortare restider på Mälarbanan

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 10:37 CEST

Mälarbanans resenärer har önskemål om fler avgångar och kortare restider. För att åstadkomma det måste Citybanan, pendeltågstunneln i centrala Stockholm bli klar, men kapaciteten måste också bli bättre på Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll. Banverket har därför påbörjat en förstudie för åtgärder på sträckan Tomteboda-Kallhäll.

Järnvägssträckan mellan Stockholm och Kallhäll är hårt trafikerad. Många reser på sträckan, både med pendeltåg och regionaltåg och ibland är det väldigt trångt på tågen. För att åstadkomma fler avgångar och kortare restider behöver två nya spår byggas mellan Tomteboda och Kallhäll, på hela eller delar av sträckan. I Banverkets långsiktiga planer finns sträckan Tomteboda-Kallhäll med för utbyggnad åren 2010-2015.

I förstudien, som är ett första steg i planeringsprocessen enligt Lag (1995:1649) om byggande av järnväg kommer Banverket att utreda tänkbara lösningar för var nya spår skulle kunna byggas.

I samband med förstudien inbjuder Banverket till samråd som pågår till 2 december 2004. Samrådsmöten med allmänheten kommer att hållas

Tisdag 19 oktober 2004 kl 19.00 i Tegen konferens, Sundbybergsvägen 9, Solna
Tisdag 26 oktober 2004 kl 19.00 i Spånga församlingshem, Värsta Allé 1, Spånga
Torsdag 28 oktober 2004 kl 19.00 i Folkets hus i Sundbyberg, Sturegatan 12, Sundbyberg
Tisdag 2 november 2004 kl 18.30, Hyllan, Jakobsbergs bibliotek, Väpnarstråket, Järfälla