Banverket

Banverket välkomnar satsning på en stärkt järnväg och kollektivtrafik

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 13:35 CET

Regeringen, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet har presenterat den transportpolitiska propositionen som ger inriktning för järnvägen och hela kollektivtrafiken inför framtiden.
- Banverket välkomnar den fortsatt tydliga inriktningen på att stärka järnvägens roll i ett uthålligt samhälle, säger generaldirektör Per-Olof Granbom.


I propositionen får Banverket flera uppdrag att utreda och driva utvecklingen inom järnvägssektorn framåt.
Kollektivtrafiken är en väsentlig del för att öka regionförstoringen och ge människor möjlighet att välja bostadsort och att nå en större arbetsmarknad. Här får Banverket tillsammans med Vägverket i uppdrag att se över viktiga delar inom kollektivtrafiken.

Regeringen ger också Banverket i uppdrag att föreslå strategiska kombiterminaler samt se över ägande och förvaltande av kombiterminalerna. Syftet är att hitta knutpunkter där godstransporter på väg och spår kan mötas.
För dessa kombiterminaler ska Banverket kunna ta större ansvar för investeringar, drift och underhåll i spåranläggningar.
Den kombinerade trafiken mellan olika transportslag är viktig för ett bra flöde i en expanderande sektor.

Banverket ser att det i regeringens ambitioner finns en samsyn mellan miljö- och transportpolitik. Långsiktiga mål för utsläppen av växthusgaser, kilometerskatt för tunga lastbilar och en satsning på kollektivtrafik gynnar miljön och transporter med låga emissioner.

- Järnvägens miljöfördelar som de lyfts fram i transportpropositionen gör att järnvägens roll i transportsystemet tydligare stärks, säger Per-Olof Granbom.