Banverket

Banverket vill stänga kritiserad järnvägskorsning i Furulund

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 08:29 CEST

I ett brev till Kävlinge kommun tar Banverket upp frågan om en stängning av järnvägskorsningen på Gårdsvägen i Furulund, där en dödsolycka inträffade för en vecka sedan.

Gårdsvägen är den enda av plankorsningarna i Furulund som saknar bommar. Korsningen är utrustad med ljud- och ljussignaler.

- Enligt planerna dröjer det till 2013 innan den här korsningen försvinner och det är alldeles för lång tid, säger Caroline Ullman-Hammer chef för Banverkets Södra region.

Banverket har som mål att minska antalet plankorsningar, det vill säga korsningar där trafikanter och fotgängare färdas direkt över spåren. I Södra banregionen tas årligen 45-50 sådana korsningar bort. En del byggs om så att de blir planskilda med över-eller underfarter. Andra stängs helt och vägarna leds om.

Furulundsborna har idag via ett utskick informerats om Banverkets planer.

När höstterminen startar kommer alla skolorna i Kävlinge kommun åter att erbjudas besök av Banverkets skolinformatör.

- Information är inte lösningen på säkerhetsfrågor, men vi ser information och kunskapsöverföring till barn och ungdomar som en mycket viktig del i vårt säkerhetsarbete, säger Caroline Ullman-Hammer.

Tillfälligt fler tåg på Lommabanan i sommar. Under perioden 13 juni - 8 augusti går det tillfälligt 50-60 fler tåg per dygn på Lommabanan. Orsaken till det ökade tågantalet är Banverkets fortsatta arbete med att bygga dubbelspår på Västkustbanan mellan sträckan Lund C - Kävlinge. I sommar görs, precis som förra sommaren, en hel del arbete som inte går att utföra samtidigt som tågtrafiken är igång. Därför leds en del av trafiken om via Lommabanan. Det är bara persontåg som leds om via Lommabanan. Godstrafiken är oförändrad, ca 20 tåg per dygn. Persontågens högsta tillåtna hastighet genom Furulund är 110 km/h. Sex-sju av tågen går nattetid, mellan klockan 22.00-06.00.


Kontakta
Bodil Sonesson
Informatör
040-20 27 75

Information om Banverket
www.banverket.se