Banverket

Banverkets åtgärder för bättre punktlighet gav resultat

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 15:00 CEST

Banverkets bidrag till att förbättra punktligheten har gett resultat. Antalet förseningstimmar orsakade av fel på Banverkets anläggning har i södra Sverige minskat med cirka 35 procent sedan sommaren förra året.

Banverkets satsning på att förbättra punktligheten har gett resultat.
- Tågens punktlighet i sydligaste Sverige är den bästa på länge, säger Ulric Gunnarsson på Banverket och tillägger att Banverkets insatser bidragit.

Jämfört med förra året har antalet förseningstimmar orsakade av fel på Banverkets anläggning förbättrats med uppåt 35 procent.

Banverkets insatser är bara en del av en större punktlighetssatsning där även operatörer och trafikhuvudmän dragit åt samma håll.

För att få ner antalet förseningstimmar och på så vis bidraga till en förbättrad punktlighet har Banverket inventerat vilka delar i anläggningen som är extra känsliga. Därefter har extra resurser satsats. Exempel är byte av slitna växlar samt upprustning av kontaktledningar.
Dessutom har Banverket arbetat med sin egen personals attityd till punktligheten.