Banverket

Banverkets chefer friade från brott mot vattendom i Hallandsås

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 16:07 CET

I dag kom domen i Ängelholms tingsrätt mot Banverket och två före detta chefer inom Banverket avseende brott mot vattendomen 1996.
- Äntligen kan våra före detta medarbetare lägga detta bakom sig. Det har varit åtta plågsamma år för dem med stort personligt lidande, kommenterar generaldirektör Per-Olof Granbom den friande domen.

De två cheferna friades på alla punkter från personligt ansvar.
Banverket fälldes däremot av tingsrätten för att det läckte ut mer vatten från tunnelbygget i Hallandsås är vad vattendomen tillät. Banverkets advokat Percy Bratt har i sin plädering hävdat att vattendomen medgav ett genomsnittligt utsläpp under hela byggtiden, vilket alltså inte är tingsrättens uppfattning.
Påföljden blev en företagsbot på 1.5 miljoner kronor.

- Det här har varit en lång och besvärlig process för alla inblandade, det hade varit skönt att kunna avsluta den, men nu ska vi först studera domen i detalj, säger Per-Olof Granbom.

Sedan 1996 har olika metoder används för att stoppa läckaget av vatten i åsen. De åtgärder Banverket vidtagit är främst metodskiftet till lining, tätning med betongelement, när tunnelborrningen startade igen hösten 2005. Den nuvarande vattendomen medger 100 liter utsläppt vatten per sekund under byggtiden, det senaste veckomedelvärdet var 40 liter per sekund. Borren har hittills kommit nästan 200 meter in i berget.
Konsekvenserna av att tunnelbygget 1996 inte kunde stoppa inläckande vatten i tillräckligt snabb takt blev att brunnar uppe på åsen sinade och bäckar torkade ut.
För att kompensera de boende har Banverket lagt ned 45 kilometer vattenledning för att ansluta 297 hushåll till det kommunala vattennätet till en kostnad av ca 40 miljoner kronor. Banverket står även för förbrukningsavgifterna under den period de boende riskerar att påverkas.

- Vi anser att vi har tagit det här på största allvar och tagit vårt ansvar för misstagen genom att ersätta de människor som drabbats, säger Per-Olof Granbom.