Banverket

Banverkets kameraövervakning minskar skadegörelsen

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2003 15:25 CEST

Banverket har nu kopplat upp samtliga övervakningskameror längs med järnvägen i Lund och Malmö. Kamerorna är en del i arbetet att få bukt med skadegörelsen mot signaler och tåg.

Skadegörelsen mot tåg och signaler kostar Banverket miljonbelopp varje år.

- Övervakningskameror är ett sätt att försöka förebygga skadegörelsen i stället för att bara rycka ut och laga det sönderslagna, säger Lars-Erik Bergqvist funktionsansvarig för säkerhet på Banverket i Malmö.

Banverkets direkta kostnader för skadegörelse i Lund och Malmö var år 2001 cirka en miljon kronor. Dessutom tillkom operatörernas kostnader för sanering av tåg från klotter samt förseningar som resenärer drabbas av.

Redan några månaders testkörning visar att skadegörelsen på sträckorna med kameror gått ner markant.

Totalt sätter Banverket upp mellan 40 och 50 kameror. Samtliga är kopplade direkt till SOS-alarm, vilka i sin tur larmar vaktbolaget. Banverket har sedan oktober 2002 handlat upp, monterat och testat kamerorna. Totalt har kamerorna kostat mellan tre och fyra miljoner kronor.

- Kamerorna kostar mycket pengar, men som utvecklingen har varit är den lösningen faktiskt billigare för skattebetalarna om vi räknar samtliga kostnader, säger Lars-Erik Bergqvist och fortsätter:

- Effekter som är svåra att mäta i pengar är försenade resenärer på grund av sönderslagna signaler, eller - det allra värsta - att någon som är uppe i spåret blir påkörd av tåget.

Kamerorna är bara en del i Banverkets arbete mot skadegörelsen. Banverket samarbetar sedan ett antal år med ett vaktbolag som bevakar järnvägen genom såväl Lund som Malmö. Dessutom informerar Banverket löpande i skolorna om riskerna med att befinna sig i spåret.
Banverket målsättning är att arbeta förebyggande och ett led i detta arbete är kameraövervakning.