Banverket

Banverkets mätningar av grundvattnet på Hallandsås visar normala värden

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2003 15:34 CEST

Banverkets kontrollprogram visar att pH-halterna i grundvattnet inte påverkats av händelsen den 22 juli.

Banverkets provborrning på Hallandsås omgärdas av ett kontrollprogram för att undvika skador på miljön.
- Bland annat mäter vi kontinuerligt pH-halterna i grundvattnet i ett antal brunnar runt omkring borrhålet, förklarar Banverkets projektchef Christer Möller och fortsätter:
- Mätningarna av pH-halterna i grundvattnet i Möllebackzonen har inte kunnat påvisa några förhöjda värden. Värdena ligger stabilt mellan pH 7,2 och 7,5 och ser inte ut att ha påverkats av provborrningarna.
Saneringsarbetet i Lyabäcken fortsatte under tisdagen.
-Vi kan konstatera att borstningen av stenarna och upptagningen av cementrester i bäcken har gett ett gott resultat, men att det fortfarande återstår en del arbete, säger Christer Möller.

Bland annat högtryckstvättar Banverket enskilda stenar som fortfarande har cement- och bentonitrester på sig. Därefter sugs de borttvättade resterna upp.

Polisens arbete med att utreda vad som orsakat utsläppet av cement och bentonitlera fortsätter. I kontakter med förundersökningsledaren, kammaråklagare Ingvar Wennersten, har Banverket fått veta att polisutredningen befinner sig i ett känsligt läge. Efter överväganden har Banverket kommit fram till att inte lämna ut några rapporter som skulle kunna försvåra polisens arbete.

- Banverkets ambition är att vara så öppet det går, men samtidigt är det viktigt att vi underlättar för polisen så mycket som möjligt, säger Christer Möller.

Bakgrund:
Tisdagen den 22 juli upptäcktes ett utsläpp i närheten av den testborrning som Banverket genomför på Hallandsås. Banverkets provborrningar har genomförts enligt de tillstånd och dispenser från Båstads kommun och länsstyrelsen som krävs.