Banverket

Banverkets yttrande rörande Edänge

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 15:29 CEST

Då regeringsrätten stoppat byggandet av järnvägsbron över Ljusnan har Banverket till näringsdepartementet inlämnat ett yttrande över valet av alternativ. Yttrandet är inlänmat till departementet på eget initiativ från Banverkets sida då Banverket hoppas på en skyndsam hantering av frågan.

I yttrandet, som finns att läsa i sin helhet här till höger, skriver Banverket bland annat att "...det är absolut nödvändigt för järnvägstrafiken på Norra Stambanan att det uppförs en ny bro som är avpassad modern järnvägstrafik över Ljusnan i Ljusdal. Norra Stambanan utgör en viktig del av landet järnvägsnät. Den bro som används är uttjänt och får bara användas med iakttagande av särskilda försiktighetsåtgärder. Av tvingande orsaker måste således den gamla bron bytas ut så snart som möjligt." I yttrandet påminner man också om att "Länsstyrelsen har särskilt påpekat att den valda sträckan är det alternativ som minst kan skada viktiga naturvärden."


Projektchef Banverket
Ove Olofsson
Mellersta banregionen
Box 417
801 05 Gävle
Tel: 026-14 40 40
ove.olofsson@banverket.se

Projektledare
Anders Östblom
Mellersta banregionen
Tel: 026-14 40 40
anders.ostblom@banverket.se