Box Communications

Bara 4 procent av börsbolagen väljer förenklade kvartalsrapporter

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 09:55 CEST

En enkätundersökning från PR-byrån Box Communications visar att endast fyra procent av de noterade bolagen har genomfört eller planerar att genomföra förändringar i kvartalsrapporteringen med anledning av NASDAQ OMX lättnader i regelverket som infördes vid årsskiftet. 89 bolag från börsens huvudlistor deltog i undersökningen.

I en större enkät som genomfördes av Box Communications i slutet av 2012 svarade vart femte bolag (22 procent) att de tänkte gå över till halvårsrapporter med förenklade kvartalsrapporter däremellan om kravet på kvartals­rapporter togs bort.

”Några förklaringar till det njugga intresset att förändra delårsrapporterna kan vara att investerarna värdesätter regelbundenhet i informationen och att det faktiskt inte innebär någon minskad arbetsbelastning eftersom siffrorna ändå tas fram internt för varje kvartal”, säger Tomas Öqvist, grundare och partner i Box Communications.

Av bolagen som deltagit i undersökningen är det bara två Large Cap-bolag och två Mid Cap-bolag som genomfört eller planerar förändringar i kvartalsrapporteringen. Flertalet bolag ser inte någon poäng med att dra ner på innehållet i rapporterna och kommenterar bland annat ”...riskerar att leda till minskat intresse för [bolaget] bland framförallt utländska investerare.” eller ”Vi har en fungerande struktur, blir bara merjobb att ändra.”.

Det pågår för närvarande en revidering av öppenhetsdirektivet som innebär att lagstiftarna i Sverige kan sänka kraven på delårsredogörelser ytterligare.

”Om kraven skulle sänkas till endast halv- och helårsrapportering är det inte osannolikt att flera bolag skulle sluta rapportera om det första respektive tredje kvartalet. Frågan är hur detta skulle påverka intresset och förtroendet för dessa bolag i jämförelse med bolag som rapporterar varje kvartal”, kommenterar Tomas Öqvist.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Öqvist, Box Communications, telefon: 0705-543440, e-post: tomas.oqvist@boxcomm.se


Box Communications är en Stockholmsbaserad PR-byrå grundad 2010 av Mikael Zillén och Tomas Öqvist. Uppdragen omfattar rådgivning inom företagskommunikation, investerarrelationer samt media och public relations. Bland kunderna återfinns såväl noterade som privata bolag i Sverige och utomlands. För mer information se: www.boxcomm.se