Socialdemokraterna Östergötland

Bara 7 av 43 vårdcentraler klarar tillgänglighetsmålet och kostnaderna för inhyrd personal skenar

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 06:03 CEST

Landstingets nya delårsrapport är dyster läsning, enbart 7 av 43 vårdcentralerar klarar av att nå upp till det beslutade tillgänglighetsmålet och kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att skena.  

- Två problem blir tydliga när delårsrapporten presenteras. Tillgängligheten för den som är sjuk att nå vårdcentralen måste bli mycket bättre och trenden där kostnaderna för inhyrd personal skenar måste brytas, säger Mats Johansson, oppositionslandstingsråd, (S).

Anlitandet av bemanningsföretag fortsätter att öka jämfört med tidigare år. Första kvartalet har kostnaderna för bemanningsföretag uppgått till 17,8 mkr vilket är en ökning på 31 procent jämfört med samma period förra året.

Vårdcentralerna ska klara målet att erbjuda besök på vårdcentralen inom sju dagar för 95 %, ett mål som enbart 7 av 43 vårdcentraler har klarat. Möjligheterna att komma fram på telefon till vårdcentralerna har dessutom försämrats. Den senaste mätningen visar att nio procent av patienterna fick beskedet att ringa nästföljande vardag. Elva vårdcentraler gav sådant besked till mer än 10 procent av patienterna och fyra vårdcentraler till mer än 20 procent.

- Den som är sjuk ska aldrig ha svårt att få kontakt med sin vårdcentral och man ska inte behöva träffa olika hyrläkare varje gång. Det är ovärdigt att vi har vårdcentraler där var femte patient får beskedet att ringa igen nästa dag, säger Christoffer Bernsköld, oppositionslandstingsråd, (S). 

 

Christoffer Bernsköld 0703-65  04 01 eller Mats Johansson på 0705-71 75 89.