Stockholms Läns Landsting

Bara i Sverige kan man se fasttagandet av en mördare som ett problem (fp)

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 18:08 CET

Om biobankslagen hindrar att åklagare kan få ut DNA-prover från biobanker vid grova brott måste lagen ändras. Det säger socialstyrelseledamoten och landstingsrådet i opposition, Birgitta Rydberg (fp). Rydberg föreslår nu att Socialstyrelsen ska ta fram förslag på de lagändringar som kan komma att behövas.

- Bara i Sverige kan man se fasttagandet av en mördare som ett problem. I dagarna har tidningarna innehållit uppgifter om att Huddinge universitetssjukhus brutit mot lagstiftningen. Det uppges att brott mot biobankslagen har begåtts när sjukhuset på polisens begäran lämnat ut biologiskt material som möjliggör att fastställa DNA och binda den misstänkte mördaren vid mordet. De allra flesta svenskar skulle känna en trygghet i om det går att fastställa med fullständig säkerhet vem som är den skyldige, menar Rydberg.
- Mordet av Anna Lindh har skakat om oss. Sverige plågas av att leva med traumat att ännu en minister mördats. Om detta mord inte skulle kunna klaras upp får det allvarliga konsekvenser för vår tilltro till rättsstaten, fortsätter Rydberg.

- En åklagare ska kunna begära ut prov ur biobanker om det gäller ett allvarligt brott med högt straff som mord. Naturligtvis ska det finnas mycket starka misstankar för att åklagare ska kunna använda sig av detta. Man ska komma ihåg att i annan lagstiftning som berör sjukvård har sjukvården skyldighet att lämna ut uppgifter till åklagaren om det rör sig om mycket allvarliga brott med högt straff, konstaterar Rydberg vidare.

Biobankslagen har varit välkommen och välbehövlig, inte minst för att förhindra kommersiell exploatering av människors vävnadsprover i samband med att de vårdats i sjukvården. Både för forskning och för patientens vård är det viktigt att säkra att biobankerna kan ges ett skydd. Skyddet ska bidra till att människor känner trygghet att låta prover sparas. Samtidigt måste konstateras att mycket grova brott som mord måste kunna klaras upp om människor ska känna trygghet.

För mer information: Patrik Silverudd, pressekr (fp) 070-737 42 54