AMF

Bara två av tio privatanställda arbetare kan tänka sig att arbeta efter 65 - mer tid för familj och fritid viktigare

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2009 08:39 CEST

Privatanställda arbetare vill inte jobba vidare efter 65 års ålder. Främsta skälen är att man ser fram emot att vara ledig och kunna ägna mer tid åt fritidsintressen, vänner och familj. Det framgår av en undersökning som AMF har gjort.
Undersökningen är genomförd bland 3 300 privatanställda arbetare. Resultatet visar att bara 22 procent kan tänka sig att arbeta efter 65, men att det skulle bero på att man har ett tråkigt arbete är det ytterst få som håller med om.

- Att få mer tid för nära och kära, hobbys och avkoppling är det många som strävar efter i vardagen, men har svårt att få ihop när man arbetar och håller ett högt tempo. Pensionärsåren ses av många som den period i livet man äntligen får koppla av och ägna sig åt de saker som känns viktigast. Jag tycker det är positivt att man ser ljust på livet som pensionär, säger Anna Allerstrand, trygghetsekonom på AMF.

Undersökningen visar att de äldre är mer positivt inställda till att arbeta längre än yngre. Av de tillfrågade i åldersgruppen 54-65 år anger 29 procent att de kan tänka sig att arbeta efter 65, jämfört med 21 procent av de tillfrågade i åldersgruppen 25-39 år. Den äldre åldersgruppen anger ekonomiska skäl som den största anledningen till att jobba längre. Den yngre åldersgruppen uppger istället att man tycker om att arbeta som största anledning att jobba efter 65 år.

De personer som närmar sig pensionsåldern kan känna sig tvungna att jobba längre för att man är orolig för dålig ekonomi.

- Det bästa sättet att råda bot på sin oro är att ta tag i frågan och ta reda på hur stor pension man faktiskt kommer att få. Så länge man arbetar har man själv möjlighet att påverka sin pension och storleken på sin framtida lön, säger Anna Allerstrand.
Yngre personer har längre tid på sig att påverka storleken på sin pension och större möjligheter till en bättre pension tack vare det nya pensionssystemets uppbyggnad.

- Att man kan tänka sig att jobba längre för att man tycker om att arbeta, och inte på grund av oro för sin framtida ekonomi, är mycket positivt, säger Anna Allerstrand.

Undersökningen genomfördes under mars-april 2009 av Demoskop på uppdrag av AMF och omfattar cirka 3 300 privatanställda arbetare i åldrarna 25-64 år.

För tabeller se bifogad fil

För frågor, kontakta Anna Allerstrand, Trygghetsekonom AMF, 070-519 24 60
AMF är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden.