Ynnor AB

Bara var fjärde supermiljöbilspremie går direkt till slutkund

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 13:07 CEST

Statens supermiljöbilspremie på 40 000 kronor betalas i huvudsak ut till banker, bilhandlare och generalagenter. Knappt en fjärdedel går direkt till ”riktiga” köpare. Övriga slutkunder måste själva se till att få del av premien. Det visar nyhetsbrevet Tjänstebilsfaktas granskning av de första 130 utbetalningarna.

– Att ha ett system där man förlitar sig på att bilhandlare ska göra kontantutbetalningar på 40 000 kronor till köparen i efterhand skapar stor osäkerhet, säger Ronny Svensson, vd på tjänstebilskonsulten Ynnor AB.

Supermiljöbilspremien infördes från och med januari 2012 i ett försök av regeringen att stimulera försäljningen av bilar med allra lägst utsläpp. Premien uppgår till max 40 000 kronor och betalas ut till bilar med utsläpp under 50 gram koldioxid per kilometer. Det innebär i praktiken elbilar och laddhybrider.

Regeringen har satt av 200 miljoner kronor till och med 2014. Summan fördelas med 20 miljoner 2012, 80 miljoner 2013 och 100 miljoner 2014. Tar potten för ett år slut, flyttas utbetalningen till nästkommande år, förutsatt att mottagaren är bland de 5 000 första. Till och med juli månad hade 290 supermiljöbilar registrerats. Om takten fortsätter är kvoten för premieutbetalningar 2012 på 500 bilar nådd i oktober.

Premien betalas automatiskt ut till den ägare som först ställer på och registrerar en ny supermiljöbil, när ägaren har intygat att denne inte samtidigt har mottagit annat statligt stöd (som till exempel elbilsupphandlingens 50 000 kronor från Energimyndigheten till 1 000 bilar).

Tjänstebilsfakta har granskat alla utbetalningar av supermiljöbilspremien till och med den 20 augusti. Därefter har vi jämfört med vägtrafikregistret per den 31 juli för att se vad som har hänt med bilarna efter utbetalningen.

Totalt gav Transportstyrelsen 46 avslag, antingen för att ägaren redan fått annat statligt stöd – till exempel från elbilsupphandlingen med 50 000 kronor – eller för att inget intyg om motsatsen har lämnats in i tid.

Av de 130 utbetalningarna till och med den 20 augusti gick 17 premier till privatpersoner. Flera av dessa har antingen enskild firma eller uppdrag i olika företag. Ytterligare nio privatpersoner ägde vid månadsskiftet juli/augusti en supermiljöbil, men då fick antingen en bilhandlare eller ett finansbolag premien.

Tretton utbetalningar gjordes direkt till olika företag. Att det inte var fler beror på att det i Sverige är ovanligt att företag köper bilar kontant eftersom man får mer förmånliga momsavdrag när man leasar en bil.

De allra flesta utbetalningarna, 77 procent, gick till banker/finansbolag (49 stycken), bilhandlare (30) eller generalagenter (21).

Ungefär hälften av de bilar som har fått premie har bytt ägare efter utbetalningen. Det är ett normalt förfarande vid bilköp att bilhandlare först registrerar som någon annan köper och att finansbolag tar hand om ägandet.

Av 79 utbetalda premier till banker, finans-/leasingbolag och handlare brukades vid månadsskiftet 63 bilar av andra, företag eller privatpersoner. Av dessa var också en handfull i sin tur bilhandlare.

Här gäller att vara uppmärksam så att man som köpare avtalar med handlaren eller finansbolaget att man ska få el av premien.

Premien var först tänkt att enbart gå till privatpersoner, men efter en kritikstorm får företag också rätt till premien.

– Då ställs systemet inför helt nya utmaningar, som jag inte är säker på att det kan hantera, säger Ronny Svensson.

– Regeringen har sjösatt en stimulansåtgärd som skapar stor osäkerhet. I dag får man inte gå in på en bank och sätta in 15 000 kronor till någon utan att legitimera sig. Här ska bilhandlare administrera kontantutbetalningar på 40 000 kronor till köparna. Det är klart att det kommer att bli problem.

En bil som en bilhandlare fick premie för har redan hunnit skrotas. Detsamma gäller om man registrerar en supermiljöbil och sedan exporterar den.

– Och vad händer till exempel om en köpare säljer sin supermiljöbil innan denne har fått premien från handlaren? Vad händer om köparen dör – kommer handlaren att anstränga sig för att dödsboet ska få del av premien?

– Det är alltså extremt viktigt att slutkunden ser till att få skriftligt på att premiebeloppet på något sätt ska komma kunden till del, antingen i form av sänkt leasingavgift eller i direktutbetalning från bilhandlaren, säger Ronny Svensson.

Listan publiceras i nästa nummer av Tjänstebilsfakta och inom kort på www.tjanstebilsfakta.se.

Tjänstebilsfakta är Sveriges mest kompletta webbtjänst för dig som arbetar strategiskt med ditt företags bil-, finans-, hanterings-, skatte- och policyfrågor.

För kommentarer, kontakta Ronny Svensson, 040-699 77 11

Ynnor AB, Tel: 040-35 48 78, Fax: 040-611 02 10, www.ynnor.se

Länk till foto på Ronny Svensson: http://www.ynnor.se/media/default.asp?sub=pressbilder