Socialdepartementet

Barbro Westerholm utsedd till ordförande i Äldreboendedelegationen

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 08:50 CET

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har utnämnt professor Barbro Westerholm till ny ordförande i Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer.

Barbro Westerholm är riksdagsledamot (fp) och suppleant i socialutskottet och socialförsäkringsutskottet. Barbro Westerholm har erfarenhet från olika chefsbefattningar, politiska uppdrag och intresseorganisationer. Hon har bland annat varit chef för Socialstyrelsen, Medicinalverket och ordförande i Sveriges Pensionärsförbund.

Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer är en nyligen tillsatt statlig utredning som ska följa och analysera behoven och utveckling av boende för äldre. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2009. Regeringen avser att inom kort presentera tilläggsdirektiv till delegationen.


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
076-527 25 70
niclas.thorselius@social.ministry.se

Barbro Westerholm
Ordförande Äldrebodelegationen
070-671 03 88