Utrikesdepartementet

Barentsrådet möts i Umeå 2-3 oktober

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 16:02 CEST

För nionde gången träffas utrikesministrarna från de nordiska länderna, Ryssland samt en representant för Europeiska kommissionen inom ramen för Barentsrådet (BEAC).

Mötet äger rum i Umeå den 2-3 oktober. Öppningsceremonin som hålls den 3 oktober är öppen för medierna. En presskonferens kommer även att anordnas efter rådets möte.

Under mötet kommer man att diskutera ökat utbyte mellan länderna bland annat inom områdena ungdomsfrågor, utbildning och forskning samt samarbete mellan räddningstjänsterna i Barentsregionen.

Rådet kommer även att diskutera ekonomisk utveckling och handelsbyte, investeringar, transportfrågor och tullsamarbete. Vidare diskuteras miljö- och livskvalitetfrågor, ekoturism och ett nytt hälsoprogram för regionen.

Sverige har varit ordförande i BEAC sedan mars 2001 och lämnar i samband med mötet över ordförandeskapet till Norge. Vid mötet deltar även BEAC:s observatörsländer Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Nederländerna, Polen, Storbritannien och USA. Även landshövdingarna från Barentsregionens 13 medlemslän samt inbjudna organisationer deltar.

Ytterligare information om Barentssamarbetet finns på www.beac.st.

Odd Guteland
Pressekreterare
08-405 55 50
070-514 55 66

Ulf Savbäck
Departementssekreterare
08-405 32 23
073-360 45 89

Andreas Norman
Redaktör
08-405 57 18