Miljödepartementet

Barentsrådet satsar på renare produktion och på att prioritera viktiga investeringar

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 18:01 CEST

När Barentsrådets miljöministrar möttes på torsdagen i Luleå togs flera beslut för en renare industriproduktion. Ett program för renare produktion har antagits och en lista över speciellt prioriterade investeringsprojekt i nordvästra Ryssland har tagits fram för att kunna genomföras.

Miljöminister Lena Sommestad var värd för Barentsrådets miljöministermöte i Luleå. I Barentsrådet deltar förutom Sverige Norge, Danmark, Island, Finland och Ryssland, samt EU-kommisionen. Samarbetet handlar om de nordligaste länen i Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

Mötet antog ett gemensamt program för att åstadkomma renare och mer effektiv industriell produktion. Ministrarna antog också en särskild ”hot-spot lista” över särskilt angelägna miljöprojekt i nordvästra Ryssland. Listan har utarbetats av NEFCO(Nordiska miljöfinansieringsbolaget), och AMAP(Arctic Monitoria and Assessment
program) som inom Arktiska Rådet bland annat arbetar med bedömning av miljötillståndet. Listan bygger på en tidigare lista och tar till vara erfarenheter från projektarbete under 10 års samarbete i Barentsregionen

Vid mötet enades ministrarna om en deklaration som satte upp gemensamma mål och prioriteringar för det kommande samarbetet på miljöområdet. Det handlar bland annat också om hållbart skogsbruk och naturskydd.

Sverige har varit ordförande i Barentsrådet under perioden 2001-2003. Finland tar nu över ordförandeskapet för perioden 2003-2005.

Johan Hasslow, Pressekretetare
08-405 20 27, 070-300 20 08

Jon Kahn, Departementsråd
08-405 21 28, 070-323 05 63