Utrikesdepartementet

Barentsrådets möte i Umeå 2-3 oktober avslutar framgångsrikt svenskt ordförandeskap

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 17:24 CEST

Utrikesministrarna i de nordiska länderna, Ryssland och Europeiska kommissionen, samt representanter för de 13 Barentslänen träffades under svenskt ordförandeskap i Umeå 2-3 oktober 2003 med anledning av Barentsrådets nionde möte sedan bildandet 1993. Under mötet diskuterades bland annat hälsa och sociala frågor, ekonomisk utveckling och miljö.

- Barentsrådet är en unik regional samarbetsstruktur som det senaste decenniet bidragit till avspänning, stabilitet och ett brett utbyte över gränserna i denna nordliga del av Europa. Under det svenska ordförandeskapet har vi sett stora framsteg inom områden av central betydelse för Barentsregionen. Bland annat kan nämnas att ett nytt hälsoprogram för 2004-2007 har antagits, MNEPR-avtalets undertecknande i Stockholm i maj, vilket banar väg för stora insatser för att ta hand om kärnavfall i Barentsregionen, öppnandet av gränsstationen vid Salla på rysk-finska gränsen. Vi har också satt igång samarbete mellan räddningstjänsten och påbörjat samarbete för att få stopp på trafficking, säger tf utrikesminister Jan O. Karlsson i ett uttalande.

Odd Guteland
Pressekreterare
08-405 55 50
070-514 55 66

Andreas Norman
Redaktör
08-405 57 18
070-246 53 39