Länsstyrelsen Västerbotten

Barentsutbyte i Petrozavodsk

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 13:07 CEST

Barents regionråd har sitt möte i Petrozavodsk, Ryssland den 4-6 oktober. Samtidigt arrangeras ett partnerskapsmöte för skogs- och gruvnäringen.
- Detta är ett led i våra strävanden att öka näringslivets kontakter och utbyte inom Barents och då framförallt gentemot Ryssland, säger landshövding Lorentz Andersson.

Under Västerbottens ordförandeskap i Barentsrådet sätter vi fokus på näringslivsfrågor. Det första partnerskapsmötet med syfte att lyfta fram dessa frågor arrangerades i Sverige och nu sker uppföljningen i Ryska Karelen.
- Genom att lägga mötet i Petrozavodsk markerar vi vårt vänlänsförhållande till republiken Karelen och får samtidigt ett bättre deltagande från våra ryska partners, säger landshövding Lorentz Andersson som ytterligare ett år sitter som ordförande i Barents regionråd.

Skogs- och gruvfolk från fyra länder

Partnerskapsmötet har fokuserats på skogs- och gruvnäringen. Till mötet har representanter från företag och myndigheter från de fyra länderna anmält sig.
- Det har varit naturligt att välja denna inriktning med tanke på de naturresurser som finns i Barentsregionen, säger Lorentz Andersson.
Barents Link

Transportfrågorna kommer också att tas upp på mötet. Bl a kommer en rapport om Barents Link att presenteras.
- Väl fungerande transporterna är viktiga för utbytet mellan länderna och en järnvägsförbindelse för tung trafik genom Barentsregionen är i allra högsta grad angeläget skogs- och gruvnäringen, avslutar Lorentz Andersson.

Svenska deltagare
Fakta om Barentssamarbetet

www.beac.st
www.barentsinfo.org
www.ac.lst.se
www.bizbarents.com
Kontakter:

Lorentz Andersson , 070-556 36 21 Ordförandeskapet
Eilert Carlson , 070-556 59 33, Ordförandeskapet
Birgitta Nilsson , 070-288 29 54, Ordförandeskapet
Anders Jonsson , 070-315 41 24, Näringslivssatsningar