BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Barn behöver stöd dygnet runt!

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2011 10:29 CET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset presenterade igår en kartläggning över kroppslig bestraffning och allmän kränkning av barn. Kartläggningen visar en ökning av föräldrar som någon gång slagit sitt barn.

Den visar också att allt fler små barn blir ruskade och knuffade av sina föräldrar och att föräldrarna hugger tag i dem.  Orsaken enligt föräldrarna är många gånger stress.

BRIS har under de senaste åren sett en ökning av antalet barn- och ungdomskontakter som rör misshandel och övergrepp; från 3 036 kontakter år 2007 till 3 792 kontakter år 2010. Det totala antalet stödjande kontakter med barn och unga var år 2010 totalt 23 221 stycken.

För många av barnen är kontakten med BRIS den första gången de berättar om misshandel och övergrepp. Anonymiteten är avgörande för att de ska våga berätta för någon utanför familjen. Barnens berättelser visar också att misshandel sällan sker under ”kontorstid”.

– Det är oerhört viktigt att barn har möjlighet att få stöd och hjälp när de behöver det och inte enbart när vuxenvärlden är ”på jobbet”.  Misshandel och övergrepp ger ett barn allvarliga konsekvenser och därför måste vi vara tillgängliga när barnen behöver oss. Därför är BRIS mål dygnet runt-öppet i BRIS 116 111, men vi saknar tyvärr ännu resurser för att genomföra det, säger Eva Waltré, tf generalsekreterare BRIS. 

Det förebyggande arbetet mot våld mot barn är också ett otroligt viktigt arbete, fortsätter Eva Waltré, men många gånger saknar vuxna runt barnen kunskap och kompetens i att kunna se, möta barnet och våga agera när de misstänker att barnet far illa.

BRIS kräver därför också ett nationellt Barnfridscentrum, ett nationellt kunskaps- och forskningscenter som ska sprida kunskap och kompetens till vuxna som möter barn. Centret ska också kunna erbjuda såväl barn som föräldrar initial vård och behandling vid misshandel och övergrepp.

– Ett barn behöver bearbeta sitt trauma, men hela familjen behöver stöd för att våld och övergrepp ska kunna upphöra. Ett nationellt Barnfridscentrum skulle kunna ge familjen det stöd de behöver tills kommunala åtgärder kan sättas in, fortsätter Eva Waltré.

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se