Kodcentrum

Barn bjuds in till Spotify för att koda

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 08:11 CEST

Nu startar Kodcentrum en helt ny kodstuga på Spotify i Stockholm. I kodstugan träffar barn och unga mellan 9 och 13 år volontärer från bland annat Spotify och Microsoft en kväll i veckan för att prova på att programmera egna spel och appar.

I Göteborg har Spotify, en av Kodcentrums huvudsponsorer, haft en kodstuga på kontoret varje torsdag sedan två terminer tillbaka. Barnen får möjlighet att se hur en framtida arbetsplats skulle kunna se ut och de möter programmerare och projektledare från företaget som kan berätta om sin väg in i yrket. Totalt deltar 45 barn och unga i Spotifys två kodstugor under hösten.

Volontärerna i kodstugan fungerar som förebilder och de breddar bilden av vem som kan jobba och vad du kan skapa med, programmering. De öppnar upp ögonen för yrkesroller som utvecklare, speldesigners och krypteringsexperter samtidigt som de handleder barnen i det egna utforskandet.

Kodcentrum möjliggör ett viktigt möte och kunskapsöverföring mellan barn och unga utan förkunskaper i programmering och yrkesverksamma programmerare och studenter. Som huvudsponsor är Spotify stolta över att vara med och bjuda in nästa generations kodare till att utforska programmering i en kreativ professionell miljö. Genom att ge barn och unga chansen att bli aktiva producenter och inte bara passiva konsumenter av digitala tjänster, funktion, spel och underhållning vill vi bana väg för att bibehålla Sverige roll som innovations- och kunskapsnation, säger Katarina Berg, VP Global HR Spotify.

I kodstugan uppmuntras barnens egen fantasi och problemlösande förmåga och under kodstugans nio tillfällen får de skapa egna spel, digitala berättelser och prototyper till appar. Det är helt gratis att delta i kodstugan för eleverna i Kodcentrums samarbetsskolor. Tröskeln till att komma igång ska vara så låg som möjligt, därför krävs inga förkunskaper och datorer finns att låna.

Kodcentrums kodstugor finns i Göteborg, Malmö, Skellefteå, Stockholm, Sundbyberg, Tensta, Västerås, Umeå, Uppsala. Huvudsponsorer är Informator, Microsoft och Spotify.

Om Kodcentrum
Kodcentrum vill bidra till att fler barn och unga får upp ögonen för IT och programmering, oavsett socioekonomisk bakgrund eller kön. Vi ser att grundläggande kunskaper i programmering och digitalt skapande är en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner och tjänster.

Genom lokala samarbeten med skolor, bibliotek och företag engagerar vi lärare som själva vill komma igång med programmering i klassrummet, bibliotek som vill bredda sin verksamhet till att även inkludera digitalt skapande, och företag inom IT-sektorn som vill involvera sina anställda att vara förebilder för nästa generations kodare.

Skolan står inför ett stort kunskapslyft för att erbjuda alla elever likvärdig digital kompetens och grundläggande programmeringskunskaper. Som stöd samlar Kodcentrum det pedagogiska material och de erfarenheter som gjorts under de fyra terminer som våra kodstugor har varit igång.

Redan idag finns allt vårt material tillgängligt helt gratis på sajten Kodboken.se. Mer material riktat mot skolan tas fram i ett projekt finansierat av Vinnova och lanserar under 2017.

Kontakt:

Emelie Dahlström, Generalsekreterare
Tel: 0709–99 16 00
emelie@kodcentrum.se

Kodboken.se

Kodcentrum.se