Jönköpings läns museum

Barn blir gjutare på Jönköpings läns museum

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 14:33 CET

På söndagseftermiddag den 4 februari är det säsongspremiär för Söndagsbarn på länsmuseet. På programmet står gjutning i sandform. Det är Johan Åkesson, gjutare och innehavare av Månsarps gjuteri, som kommer att demonstrera hur det går till att gjuta i sandform på klassiskt vis. I vanliga fall arbetar han med att gjuta i gråjärn – allt från motordelar till konstnärliga objekt för offentlig utsmyckning. På söndag handlar det dock om att gjuta små föremål i tenn, som är betydligt lättare att smälta och hantera. Självklart blir det också tillfälle att pröva på själv - för de inte alltför små barnen!

Syftet med söndagsprogrammen på Länsmuseet är att stimulera barn till praktiska färdigheter och eget skapande. Föräldrar och andra vuxna är givetvis alltid välkomna att ta del i övningarna. Ett par av vårens Söndagsbarnstillfällen har vi kallat Familjesöndag, för att betona att innehållet kan vara intressant både för barn och för vuxna att ta del av tillsammans.

Den 4 mars är temat Vårfåglar, i samarbete med Jönköpings Ornitologiska Förening
Då bygger vi fågelholkar och får lära mer om fåglarnas liv och leverne.

Den 22 april blir det möjlighet att pröva på att vara Arkeolog för en dag på någon pågående utgrävning i staden. Länsmuseets arkeologer handleder och kommer även att förmedla kunskap om arkeologiska forskningsmetoder och den kunskap som kan utvinnas om Jönköpings historia.

I Programserien Söndagsbarn medverkar regelbundet Kulturskolan i Jönköpings kommun och Länshemslöjdskonsulenterna, men även andra medarrangörer finns med.
Det är fri entré till Söndagsbarn, men i enstaka fall erläggs en liten avgift för materialet

Se vårens hela program på länsmuseet hemsida www.jkpglm.se

Insänt av
Agneta Åsgrim Berlin
Programantikvarie

Jönköpings läns museum
Tel: 036 – 30 18 00
agneta.asgrim@jkpglm.se