Stockholms Improvisationsteater

Barn, Brott och Straff

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 21:50 CEST

I samarbete med ICJ-Sverige bjuder vi in till en paneldebatt om hur barn behandlas i domstol och kriminalvård. Förutom paneldebatt blir det korta inslag av improvisationsteater.

Den svenska avdelningen av den Internationella Juristkommissionen (ICJ-Sverige) är en sammanslutning av jurister med uppgift att främja mänskliga rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer. Temat för arbetet under året är ”Utsatta grupper i det svenska rättssamhället” och under hösten ligger fokus på gruppen barn.

Den 7 oktober är det den första av två debatter som kommer att behandla barns situation i det svenska rättssamhället där vi bland annat utgår från Tove Petterssons rapport ”Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten ungdomsvård”. Stockholms Improvisationsteater skildrar problematiken med värme och humor före och under debatten.

Debatten kommer att fokusera på frågor som:

- Döms ungdomar till strängare straff idag jämfört med tidigare?
- Vad är en lämplig påföljd för barn som begår grova brott?
- Vilket är syftet med att straffa barn?
- Är barnkonventionen uppfylld i och med införandet av sluten ungdomsvård?

Deltagare i debatten:
Mari Hedenborg - chefsrådman Solna tingsrätt
Richard Zamani - företräder "Med i matchen"
Tove Pettersson - docent i kriminologi
Martin Lardén - psykolog samt forskare på Karolinska Institutet
Samt en representant från Barnombudsmannen

Moderator: Carl von Essen, konsult inom kommunikation med fokus på internationella frågor.

Var: Stockholms Improvisationsteater, Sigtunanagatan 12
När: 7 oktober kl.19.00, kassan och fiket öppnar kl.18.00
Kostar: 100 kr. Obs! Endast kontantbetalning.

Fakta:
1999 antogs en ny lag i Sverige som införde sluten ungdomsvård som en frihetsberövande påföljd istället för fängelse för barn mellan 15 och 17 år som begår allvarliga brott. Syftet var bland annat att uppfylla Barnkonventionens krav om att det ska finnas andra straff än fängelse för personer under 18 år. I Sverige är det SiS (Statens institutionsstyrelse) som har ansvaret för den slutna ungdomsvården. På uppdrag av SiS har Tove Pettersson publicerat rapporten ”Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten ungdomsvård”. Rapporten visar dels att ungdomar idag döms till längre frihetsberövande straff än tidigare, dels att frihetsberövande straff används i högre utsträckning än tidigare.

Stockholms Improvisationsteater - Teatern som ger dig lust, kraft och mod!
Vi erbjuder kurser, workshops & underhållning

Följ oss på Twitter http://twitter.com/Stockholm_Impro
eller Facebook http://www.facebook.com/StockholmsImprovisationsteater