Statistiska centralbyrån, SCB

Barn, föräldrar och separationer:

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 10:00 CET

Fler högutbildade och äldre föräldrar minskar separationerna

Andelen barn som är med om att deras föräldrar separerar har minskat under 2000-talet. Under perioden har barnens föräldrar fått högre utbildningsnivå samtidigt som föräldrarna blivit äldre vid barnafödandet. Dessa grupper har en lägre risk att separera vilket kan vara en bidragande förklaring till nedgången.

Av alla barn som bor med sina biologiska eller adoptivföräldrar var det år 2011 2,9 procent av barnen eller 41 300 barn som var med om en separation. År 1999 var motsvarande antal 48 500 barn, alltså 7 200 färre.

Risken för att föräldrarna separerar skiljer sig för olika grupper barn. Exempelvis har barnets ålder betydelse. Den vanligaste åldern då barn är med om att föräldrarna separerar är mellan 1 och 4 års ålder. Även föräldrarnas ålder påverkar. Barn med en mamma som var över 30 år vid barnets födelse har drygt hälften så stor risk att vara med om en separation jämfört med om mamman var 24 år eller yngre när barnet föddes. Under 2000-talet har föräldrarna blivit äldre när de får barn.

Föräldrarnas utbildningsnivå är en annan faktor som inverkar på risken att separera. Barn med föräldrar som har hög utbildningsnivå har lägre risk än andra. De barn där föräldrarna har eftergymnasial utbildning har även de drygt hälften så stor risk för en separation jämfört med om föräldrarna endast har förgymnasial utbildning.

Den största minskningen i andelen barn som var med om en separation under 2000-talet var mellan år 2000 och 2006. Sedan ökade andelen åter något fram till 2009 men både år 2010 och 2011 sjönk andelen åter jämfört med år 2009. En möjlig förklaring till nedgången är förändrade demografiska och socioekonomiska faktorer bland barnen.

Definitioner och förklaringar

I denna registerbaserade studie följs alla barn mellan 0–17 år som bor med båda sina ursprungliga föräldrar, antingen biologiska eller adoptivföräldrar, varje år mellan 1999–2011. I rapporten studeras utvecklingen av andelen barn vars föräldrar separerar efter olika faktorer. Dessutom analyseras förklaringar till vad utvecklingen beror på. I rapporten studeras också hur antalet barn har förändrats över tid i de olika grupperna.

Publikation

En mer utförlig redovisning publiceras i rapporten Barn, föräldrar och separationer.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Johan Tollebrant
Tfn 08-506 94 996
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.