Karolinska Universitetssjukhuset

Barn glöms bort när föräldern blir svårt sjuk

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 08:34 CET

När en förälder blir svårt sjuk vill man skydda sina barn och kan ha svårt att prata om sin sjukdom med dem. Barnen lämnas ensamma med sina tankar och sin oro. Sjukvården har här en viktig roll och en skyldighet att informera och erbjuda hjälp till familjen. Tisdagen den 23 november anordnas ett seminarium i ämnet i Nanna Swartz Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Familjer ser olika ut och fungerar på olika sätt. Den ökade kunskapen om hur tidigt barn är delaktiga och medvetna om sin tillvaro har på senare år bidragit till att olika stödformer tagits fram för att hjälpa barn och föräldrar.

- Öppenhet är alltid bättre än att tysta ned sjukdomen, säger Kerstin Åkerlund, sektionschef på Neurologiska kliniken, Karolinska i Huddinge. Men man måste göra en bedömning för varje enskilt fall och naturligtvis ta hänsyn till barnets ålder och vilken diagnos föräldern drabbats av. Vi måste kunna hjälpa föräldern med hur och när de ska tala med sina barn om det svåra.

Neurologiska sjukdomar påverkar ofta föräldraskapet på olika sätt. De ingår därför i målgruppen för den nya lagen. Neurologiska kliniken på Karolinska har med medel från Allmänna arvsfonden och i samverkan med NHR drivit ett pilotprojekt för att kartlägga situationen som en grund för att ta fram en rutin och en arbetsmodell för att leva upp till lagens intentioner.

När det gäller barn till svårt somatiskt sjuka föräldrar har deras situation inte uppmärksammats. Från och med den 1 januari 2010 finns en ny paragraf i Hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att personal inom hälso- och sjukvården har en skyldighet att uppmärksamma barn till föräldrar som har missbruksproblem, som har en psykisk sjukdom eller en allvarlig somatisk sjukdom eller skada.

Ytterligare information:
Kerstin Åkerlund, sektionschef, Neurologiska kliniken, Råd och stödenheten, 070- 414 2470

Presskontakt: pressekreterare, Ulla Sörensen, 070-484 0055
www.karolinska.se