Miljöpartiet de gröna

Barn har rätt till rena livsmedel!

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 15:01 CEST

En ny studie om tillsatsers effekter på barn ger mer tyngd åt kravet på att återinföra det förbud på AZO-färgämnen som Sverige hade innan vi gick med i EU, enligt Miljöpartiets kandidat till EU-parlamentet Carl Schlyter.

Barn blir rastlösa och får koncentrationssvårigheter när de äter mat med vissa tillsatser, enligt en ny studie.

I en artikel som idag publiceras i den vetenskapliga tidskriften ?Archives of diseases in childhood? konstaterar professor John Warner, University of Southampton, att konstgjorda färgmedel, AZO-färgämnen, påverkar barns beteenden. I studien ingick 300 barn, tre år gamla, som vissa veckor fick mat och dryck med tillsatser av AZO-färgämnen eller konserveringsmedlet natriumbensoat och andra veckor inte. Under de veckor som de fick mat och dryck med tillsatser var barnen mer rastlösa och hade större koncentrationssvårigheter än de veckor då de åt mat utan tillsatser.

- Sverige tvingades att tillåta AZO-färgämnen när vi blev medlemmar i EU. De som drabbas är barnen. AZO-färgämnen är ett av raden av tragiska exempel som visar att EU prioriterar en oreglerad handel högre än folkhälsan, säger Carl Schlyter, Miljöpartiet de grönas toppnamn inför EU-parlamentsvalet.

- Regeringen har lovat oss att försöka återinföra förbudet mot AZO-färgämnen. Det är viktigt att regeringen snabbar på och tar upp en diskussion om detta med EU, säger Åsa Domeij, riksdagsledamot för Miljöpartiet och vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.

Kontakt: Carl Schlyter, 070-238 25 15
Åsa Domeij, 073-077 43 07
Jenny Lundström, jordbruksdepartementet, 08-405 41 62