SSU

Barn i HVB-hem har rätt till en bra skolgång – inför utbildningsgaranti och skadestånd

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 11:57 CET

Idag på DN-debatt konstaterar utredare på skolinspektionen att många barn och ungdomar på så kallade HVB-hem (Hem för vård eller boende) inte får den undervisning de har rätt till. Forskningen visar att det att det är avgörande för dessa barn hur väl de lyckas i skolan. Det finns starka samband mellan hur väl det går i skolan och hur det går senare i livet för dessa barn. Misslyckas man i skolan finns det stor risk för framtida problem med exempelvis psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk. SSU kräver att samhället tar denna rapport på största allvar och att stat och kommuner inför en utbildningsgaranti där alla barn och ungdomar i HVB-hem får den undervisning de har rätt till. Misslyckas kommunerna ska eleverna ha rätt till skadestånd.
- Det är uppenbart att samhället har brustit här och som i så många fall är det de svagaste som får lida. Det är avgörande att samhället nu vidtar åtgärder för att ge dessa barn och ungdomar en rättvis chans att lyckas med sin skolgång, säger Jytte Guteland förbundsordförande SSU.

- Det är inte första gången som vi får rapporter om missförhållande i HVB-hem. Regeringen måste ta ett samlat grepp om styrningen av dessa vårdhem och lyssna på utredarna från skolinspektionen som menar att det behövs tydligare bestämmelser som kan bidra till att säkerställa elevernas rätt till utbildning och ett bra omhändertagande i HVB-hemmen. Därför behövs en utbildningsgaranti för dessa barn och ungdomar. En skadeståndmodell bör tas fram för att ersätta elever om kommunen misslyckats, avslutar Jytte Guteland.
SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUND

För ytterligare kommentarer, kontakta SSU:s pressekreterare Ingela Nilsson 0735-19 01 07.