Sandvikens kommun

Barn i rättsmaskineriet

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 16:47 CET

Barnkonventionsdagen 20 november uppmärksammas i Sandviken genom Elisabet Kjellanders föreläsning " Barn i rättsmaskineriet. Vad kan samverkan göra?"
Elisabet Kjellander är socionom och projektledare för Barnahus i Linköping.
Hon föreläser om hur man med hjälp av Barnahus kan stärka rättigheterna för barn
som utsatts för våld och övergrepp eller av andra skäl hamnar i rättsprocesser.

Tid och plats
Måndag 20 november Kl 18.30
Bibliotekets Ljushall, Sandviken

Arrangör är Barnkedjan.Medarrangörer är Sandvikens kommun Individ- och Familjeomsorg samt ABF Gästrikebygden.


Bakgrund till barnkonventionsdagen
Ungefär en tredjedel av världens befolkning är under 18 år (barn enl FN:s barnkonvention). Den 20 november 1989 antog FN en konvention om barns och ungdomars rättigheter. I princip har barn samma rättigheter som vuxna, men eftersom barn är minderåriga behöver de särskilt skydd.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar eller bestämmelser. I konventionen står det t ex att

* Ett barn är varje människa under 18 år.
* De styrande i ett land ska först och främst tänka på vad som är bäst för barnen.
* Alla barn har rätt att tala sitt eget språk och leva på sitt eget sätt, oavsett om de bor i sitt hemland eller inte. Flyktingbarn har rätt till hjälp och skydd.
* Alla barn har rätt till trygghet och mat. Ett sjukt barn har rätt att få bra vård.
* Barn har rätt att gå i skola. De har också rätt till lek, vila och fritid.
* Ingen får slå barn eller göra dem illa på andra sätt.
* Barn har rätt att tycka vad de vill och berätta det. De vuxna måste lyssna på barnen och ta dem på allvar.