My Human Rights

Barn i Turkiet har rätt att vara barn

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2016 22:02 CEST

Föreningen My Human Rights vision är att sprida kunskap om mänskliga rättigheter till kvinnor, män och barn över hela världen.

I dag känner föreningen en oro över situationen och den senaste utvecklingen i Turkiet. Enligt ett flertal källor ska Författningsdomstolen i Turkiet ha tagit ett beslutat om att det ska bli lagligt att ha sex med barn som fyllt 12 år. Om detta beslut genomförs strider det mot flera artiklar i Barnkonventionen. Syftet med att ha en nedre gräns för sex vid samtycke är att skydda barn från övergrepp, men också att barns rättigheter, som skolgång och personlig utveckling, inte kränks på grund av en tidig sexuell debut.

”Vi är medvetna om att vi inte kan göra mycket för att ändra på situationen i Turkiet, men alla kan göra något. Därför översätter vi delar av vårt material som presenterar artiklarna i Barnkonventionen till turkiska”, berättar Emma Wistrand, en av grundarna till föreningen My Human Rights.

Kan vi tillgängliggöra kunskap om Barnkonventionen, göra den till allmängods hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse för barns rättigheter.

About:
My Human Rights (İnsan Haklarım) derneği dünyadaki bütün kadınların, erkeklerin ve çocukların insan haklarını öğrenmesi için çalışmaktadır.İnsan hakları hakkında bilgiye sahip olmak ve insan haklarına saygı duymak bireylere güç, cesaret ve haysiyet vermektedir. Bu sebeple dünyada istisnasız her yerde bilgiye, çok bilgiye ihtiyacımız var. My Human Rights bu nedenle var.

My Human Rights is a non-profit organization aiming to give women, men and children knowledge about their human rights. Respect for human rights give individuals strength, courage and dignity. Hence the need for knowledge, much knowledge. All over the world, no country is exempted.

Om föreningen My Human Rights

My Human Rights är en ideell förening med syfte att stärka kvinnors, mäns och barns mänskliga rättigheter världen över. Detta gör föreningen genom att sprida kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s kvinnokonvention (1979) och FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) på ett innovativt, pedagogiskt och ”jag-stärkande” sätt. Läs mer på www.myhumanrights.se

Kontakt