Utbildningsdepartementet

Barn- och elevombudet presenteras

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 14:21 CET

Fredagen den 10 mars presenteras det nya barn- och elevombudet som inrättas inom Skolverket. Media inbjuds till en pressträff med barn- och elevombudet och skolminister Ibrahim Baylan.

Tid: Fredagen den 10 mars klockan 13.00

Plats: Rotundan, Rosenbad
Samling sker i entrén i Rosenbad.

OBS! Föranmälan krävs. Anmälan sker till Anne Nilsson, 08-405 22 54.

Bakgrund
Riksdagen har nyligen fattat beslut om lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Den nya lagen ska motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder i de verksamheter som regleras av skollagen. Därutöver ska lagen förhindra och förebygga annan kränkande behandling som inte direkt kan hänföras till dessa diskrimineringsgrunder.

Barn- och elevombudet ska ha tillsyn över att den nya lagen efterlevs, så att enskilda barns och elevers rätt kan tas till vara samt ge information om lagen och ge råd beträffande lagens tillämpning. Skolverket ska via barn- och elevombudet kunna föra talan för ett barn eller en elev om skadestånd.Tid och plats:
Fredagen den 10 mars klockan 13.00
Rotundan, Rosenbad
Samling sker i entrén i Rosenbad.


Kontakt:
Maria Persdotter
Pressekreterare
08-405 18 89
070-564 34 35