Utbildningsdepartementet

Barn- och elevombudet utsett

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 15:14 CET

Regeringen har nu utsett det nya barn- och elevombudet för likabehandling inom Skolverket. Det är advokat Lars Arrhenius, som arbetat som advokat sedan 1989. Arrhenius har också varit styrelseledamot i svenska Unicef och representerar advokatsamfundet i Samverkansgruppen för Brottsofferfrågor.

- Det är viktigt att barn, elever och föräldrar har någon att vända sig till om det uppstår problem på skolan eller fritidshemmet. Barn- och elevombudets roll blir att informera och stödja skolorna när det gäller det förebyggande arbetet och att hjälpa elever som utsatts för diskriminering eller annan kränkande behandling, säger skolminister Ibrahim Baylan.

- Jag tänker arbeta hårt för att se till att den nya lagen efterlevs. Min förhoppning är att fler barn och elever ska känna sig trygga när de går till skolan, säger Lars Arrhenius.

Riksdagen har nyligen fattat beslut om lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Den nya lagens ändamål är att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder i de verksamheter som regleras av skollagen. Därutöver ska lagen förhindra och förebygga annan kränkande behandling som inte direkt kan hänföras till dessa diskrimineringsgrunder. Lagen träder i kraft den
1 april 2006.

Som barn- och elevombud kommer Lars Arrhenius att bli den som elever och föräldrar i första hand kan vända sig till om barnet eller eleven anser sig ha blivit diskriminerad eller på annat sätt kränkt i förskolan, på fritidshemmet eller i skolan. Arrhenius kommer att ha ett eget självständigt kansli inom Skolverket. Hans roll blir att ha tillsyn över att den nya lagen efterlevs, så att enskilda barns och elevers rätt kan tas till vara, att ge information om lagen samt ge råd beträffande lagens tillämpning. Han ska slussa diskrimineringsfallen vidare till respektive ombudsman, och själv driva de fall som handlar om annan kränkande behandling. Skolverket ska via barn- och elevombudet också kunna föra talan för ett barn eller en elev om skadestånd. Uppgifterna handlar såväl om utåtriktade, generella aktiviteter gentemot huvudmännen som om juridiskt stöd till enskilda.


Kontakt:
Maria Persdotter
Pressekreterare
08-405 18 89
070-564 34 35