Lunds universitet

Barn och handikapp

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 17:26 CET

Barn och handikapp är årets tema för medicinska fakultetens populärvetenskapliga Forskningens Dag-arrangemang i Malmö och Lund. Forskningens Dag i Lund, som infaller på måndag den 3 november, är som vanligt kombinerad med utdelningen av Fernströmstiftelsens priser och i år också med ett besök av kungaparet. Forskningens Dag i Malmö infaller dagen efter, tisdagen den 4 november.

Hur ska man på bästa sätt ta hand om mycket för tidigt födda barn, som fötts i 23-27 graviditetsveckan och inte väger mer än runt 1000 gram? Vilka risker medför deras för tidiga födsel, och hur utvecklas dessa barn när de växer upp? Frågorna behandlas i två föredrag av barnläkaren Vineta Fellman och psykologen Karin Stjernqvist.

Ett annat föredrag handlar om barnfetma. Är en knubbig baby i riskzonen för övervikt när han eller hon växer upp? Om inte, när är det dags att bli orolig, och vad kan man göra åt fetman? Om detta talar Carl-Erik Flodmark från Barnöverviktsenheten i Malmö.

Förra året fick polisen ta emot omkring 7 200 anmälningar om fysisk barnmisshandel och 3 000 anmälningar om sexuella övergrepp mot barn. Övergreppen påverkar ofta barnets psykiska hälsa och sociala anpassning långt upp i vuxen ålder. Carl Göran Svedin från avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri talar om detta ämne, och om behovet av ett ²Barnens hus² där all utredning och behandling av övergrepp mot barn kunde samlas.

Andra föredrag handlar om synen på vad som är handikapp samt om förebyggande behandling av den ledstelhet och de höftledsproblem som följer med CP-skador. Under pausen kan man också se på en utställning med texter och bilder om behandling av språkstörningar, medfödda hjärtfel, blödarsjuka, för tidig förlossning, näringsproblem hos barn med CP med mera.

Föredragen börjar kl 14 både i Malmö och Lund. De följs i Lund kl 17 av Fernströmstiftelsens prisutdelning, i Malmö av utdelningen av ett lokalt pris till en yngre forskare vid UMAS. Av säkerhetsskäl i samband med kungaparets besök kommer platstillgången i Universitetssjukhusets aula i Lund att vara begränsad, men de som inte får plats i aulan kan följa programmet via intern-TV som sänds till flera föreläsningssalar i närheten.