BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Barn och unga förmedlar en skrämmande bild av Internet

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 08:00 CEST

PRESSMEDDELANDE

En ny studie av BRIS kontakter med barn och ungdomar som är relaterade till Internet, IT och mobiltelefoni målar upp en svårhanterlig och problematisk bild av ungas virtuella vardag. Personliga bilder och filmer som sprids, mobbning, utsatthet och övergrepp är teman som återkommer.

En genomgång av drygt 1 100 samtal och mejl Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen som direkt handlar om IT-relaterade frågor eller problem har analyserats.

- Internet är för det mesta är en källa till identitet, kreativitet och gemenskap för barn och unga. Men den här fördjupningen bekräftar att det saknas närvarande och ansvarstagande vuxna omkring barnen i deras vardagliga nyttjande av Internet och IT. Om man vill vara en viktig vuxen för barn och ungdomar så måste man också visa nyfikenhet och skaffa sig mer information och kunskap, säger Ingela Thalén, BRIS förbundsordförande.

Nio olika områden utkristalliserades i studien. Det enskilt största området var ”kärleks- och kamratrelationer” som samlade 30 procent av kontakterna. Det näst största var ”kränkningar och hot” som tillsammans med ”sexuellt relaterat” samlade ca 30 procent av materialet. Områdena ”Internet- och datoranvändning” och ”allmänna frågor om Internet” svarade för drygt var femte kontakt. Ett ytterligare betydande område (10 procent) var ”psykisk ohälsa”.

Fyra teman återkom i materialet:

- Problematiken kring personliga bilder och filmer på Internet och i mobiltelefon verkar ligga till grund för stor oro och skada

- Mobbningen sprider sig genom Internet och mobiltelefoner och måste hanteras med samma allvar

- Internets och mobiltelefonens relativa anonymitet skapar utrymme för utsatthet och övergrepp

- Barn och ungdomar använder Internet till att hantera sin psykiska ohälsa, vilket både kan vara konstruktivt och destruktivt

De 1 100 samtalen och mejlen utgjorde 5 procent av BRIS samlade kontakter med barn och ungdomar under 2006. Med anledning av EU-projektet ”Det unga Internet” har BRIS sökt efter fördjupad kunskap om de Internetrelaterade kontakterna. Projektet bedrivs av Medierådet i samverkan med BRIS sedan våren 2007.

Ladda ner studien ”Vad berättar barn om Internet, IT och mobiltelefoner?” på www.bris.se

Läs debattartikel i dagens GP: http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=365673

För mer information kontakta Lovisa Ågren, BRIS pressekreterare: 0701-60 88 30

OM BRIS - BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET:
BRIS är en medlemsorganisation som arbetar på uppdrag av barn och unga. Kärnan i BRIS verksamhet är Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen, dit barn kan vända sig anonymt och kostnadsfritt när de behöver stöd av en vuxen. Målet för verksamheten är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. BRIS verkar också för att olika samhällsinstanser prioriterar barns rätt och barns behov. All verksamhet bygger på frivilligt arbete och ekonomiska bidrag från privatpersoner och företag.