Landskrona stad

Barn och unga har rätt att uttrycka sig!

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 10:15 CET

Visst låter det som en självklarhet? Men i många länder är detta långt ifrån en sanning. Med projektet ExpressMusic vill Kulturplan Skåne NV stryka under denna rättighet.

I projektet som handlar om att knyta vänskapsband och uttrycka sig med kultur, ska ett 30- tal musikelever från nordvästra Skånes musik- och kulturskolor skapa musik, spela in en musikvideo och delta i en internationell skoltävling.  

-  Alla har ju behov av att uttrycka sig: med ord men också med musik, rörelse eller bilder. Som barn har vi närmare till denna skapande förmåga till uttryck men alltför ofta kvävs delar av den innan vi nått vuxen ålder. På så vis berövas vi lust och uttrycksmedel, i värsta fall självförtroende och en röst i samhället. Detta borde inte få hända! Att projektet betonar barns och ungas rätt att uttrycka sig stämmer därför precis med min uppfattning om Kulturskolornas viktigaste uppdrag, säger Björn Larsson, Kulturskolechef i Landskrona. 
 
Kommunerna i nordvästra Skåne – Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga - har antagit en kulturplan för Skåne nordväst för kulturutveckling i regionen. Som första aktivitet i Kulturplanen står alltså projektet ExpressMusic för att utveckla nätverksbyggandet mellan musik- och kulturskolor.
 
- Vi har tidigare bland annat drivit ett gemensamt storband mellan Musik- och Kulturskolorna i nordvästra Skåne, men detta projekt kan bli ett bra avstamp för att utveckla det samarbete som finns mellan Musik- och Kulturskolorna. Detta projekt kommer att följas av fler, säger Björn Larsson.
 
Målet med projektet är att producera en film med musik och sång av ungdomarna från skolorna. Till deras hjälp finns musikpedagogerna från sin musik- eller kulturskola samt musikern och kompositören Jon Svensson- Hillerborg- och regissören Nicolaj Schröder.
 
-  De medverkande ungdomarna kommer utgöra grunden i såväl musiken som filmen och de kommer få en god inblick i hur det går till att spela in och producera film och musik, säger Anna-Stina Enblom, kulturkoordinator på kulturförvaltningen i Helsingborg.

Inspelning
Starten för inspelningen hölls på Dunkers kulturhus nionde och tionde februari där ungdomarna får professionell ledning av musikpedagoger, kompositör och ljudtekniker. När såväl musik som film är färdig kommer de medverkande skolorna och de deltagande ungdomarna att hålla en manifestation på Stadsteatern den 18:e maj där musikvideon kommer få sin release. Därefter skall videon läggas på Youtube och spridas med budskapet att, ja just det, barn har rätt att uttrycka sig.
 
Tävling
Under projektet kommer ungdomarna också tillsammans med ansvariga att ta fram en 90 sekunder videofilm från projektet som tävlingsbidrag till Eurovision School Contest.
 
– Detta är en fantastisk möjlighet för de medverkande ungdomarna att få möjlighet att uttrycka sig genom kultur och att delta i processen att producera en musikvideo. Men också och kanske framför allt skapa nya vänner och kontakter inom musiken i Skåne NV, tillägger Anna-Stina.  
 
Kontaktpersoner
Björn Larsson, Rektor för kulturskolan i Landskrona
bjorn.larsson@landskrona.se, Tfn 0418-74 541
Anna-Stina Enblom, Kulturkoordinator
anna-stina.enblom@helsingborg.se, Tfn 0702-10 54 65

Arrangörer
Musik- och kulturskolorna i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga
 
Med stöd av Region Skåne, Skåne NV och kulturförvaltningar eller motsvarande i de 10 nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
 
FN's konvention om Barnets Rättigheter - Artikel 31: Vila och fritid
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
 
2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.