Kulturrådet

Barn och unga i centrum för kultursatsning även nästa år

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 11:53 CEST

-Vi fortsätter efter den utstakade kursen, konstaterar Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson. Det känns naturligtvis bra att få fullfölja påbörjade satsningar. I januari kommer vår styrelse att fatta de första besluten om bidragsfördelning enligt den nya modellen.

Samverkansmodellen innebär inga nya pengar till kulturen, men en förhoppning om att kulturen ska komma närmare medborgarna och att gemensamma resurser ska frigöras. De förslag som presenterats i kulturpropositionen Tid för kultur kommer i stora drag att genomföras. Det kommer bland annat att finnas resurser avsatta till den nya myndigheten för kulturanalys. Även bidraget till de regionala biblioteksinstitutionerna kommer att ingå i samverkansmodellen.

Nytt i propositionen är ett förslag från regeringen om att verka för att en viss del av Svenska Spels överskott ska kunna avsättas för konst, teater och andra kulturella ändamål.

Regeringen har gjort bedömningen att Skapande Skola ska byggas ut för att omfatta alla elever i grundskolan. Statsbidraget har bidragit till att initiera processer som skapar långvarig samverkan mellan skola och kulturliv. Propositionen betonar att det finns ett stort nationellt intresse bland skolorna och en medvetenhet om vikten att etablera ett strukturerat arbete med kultur, för att bidra till skolans måluppfyllelse.

- Det är ett omfattande arbete som har stor betydelse för barn och ungas rätt till kultur, och som vi fortsätter driva även under nästa år, avslutar Kennet Johansson.

 Ytterligare information:

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

 

Om du inte vill ha pressmeddelanden från Kulturrådet meddela oss per e-post: press@kulturradet.se