Umeå kommun

Barn och unga prioriteras i kemikaliestrategi

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2014 13:06 CET

Antalet kemiska ämnen i samhället är mycket stort och vissa ämnen kan vara farliga. Miljö- och hälsoskydd har tagit fram en kemikaliestrategi som stöd för arbetet att nå målet giftfri miljö. Strategin ska underlätta och effektivisera arbetet med att minska riskerna med kemikalier för kommunens invånare, framförallt barnen.

Kemikalier behövs för att vi ska kunna leva det liv vi gör. Kemikalier finns i nästan allting vi har omkring oss i vardagen – soffan vi sitter i, tvålen vi tvättar oss med, maten vi äter, mobilen vi surfar på och bilen vi kör. Antalet kemiska ämnen i samhället är mycket stort och vissa ämnen kan vara farliga.

Miljö- och hälsoskydd har tagit fram en kemikaliestrategi som stöd för arbetet att nå målet giftfri miljö. Strategin ska underlätta och effektivisera arbetet med att minska riskerna med kemikalier för kommunens invånare, framförallt barnen. I detta arbete bör kommunens verksamheter föregå med goda exempel. För att få effekt vill kommunen under längre perioder inrikta sitt arbete på vissa ämnen, och/eller målgrupper.

Tillsyn, information, upphandling och samverkan

Miljö- och hälsoskydd har i strategin tydliggjort på vilka sätt man främst kan påverka. Tillsyn och kontroll är ett sådant område. Under 2014 kommer Umeå kommun t ex att delta i Kemikalieinspektionens projekt SMID (Smycken i detaljhandeln) där varutillsyn görs för att kontrollera om det finns farliga ämnen i varorna.

För att skydda den viktigaste målgruppen barn är det viktigt att informera de som har stor påverkan på den miljö som barn vistas i. Några viktiga målgrupper för att påverka barns omgivning är förskolans personal och chefer, lärare och föräldrar.

En del av kommunens miljö- och hälsopåverkan kommer från de varor kommunen köper in. Att genom god kemikaliekompetens ställa kemikaliekrav vid kommunala upphandlingar är därför viktigt.

Miljö- och hälsoskydd ska så mycket som möjligt samverka med andra, både inom och utom kommunen, för att uppnå största möjliga effekt. Det kan gälla t.ex. arbetet med miljömål och kommunala policys och att medverka i nationella och regionala projekt.

Kemikaliegrupp

För att hantera den nya kemikaliestrategin har en kemikaliegrupp bildats för att t ex ge förslag på prioriteringar inom kemikalieområdet vid verksamhetsplaneringen, under året göra avstämning av aktiviteter och projekt med kemikalieinriktning, vara bollplank, utreda och söka samarbete, genomföra/ordna föreläsningar vid behov samt stödja kommunens upphandling.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
Ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden
070-296 1232
lena.karlsson-engman@umea.se

Sofia Ekman (M)
Vice ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden
070-2621827
sofia.ekman@umea.se

Maria Sandström
Miljöinspektör
090-16 16 52
073-091 16 52
maria.sandstrom@umea.se