Stockholms Läns Landsting

Barn- och ungdomspsykiatrin förstärks (v)

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 13:13 CEST

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholms län genomgår sedan år 2000 en omorganisation. Den 19 oktober fattar hälso- och sjukvårdsutskottet beslut om förändringar för att utveckla vård och behandling.

- Resurserna till BUP är ojämnt fördelade över länet och därför bygger vi ut verksamheten i områden där behoven inte har tillgodosetts tidigare. Nu får alla tillgång till akuta insatser på olika nivåer och specialiserad kompetens också lokalt. Heldygnsvården samlas från nästa sommar på Sachsska huset vid Sös, säger Birgitta Sevefjord (v), sjukvårdslandstingsråd.

Från sommaren 2005 ska det också finnas fyra större BUP-enheter i länet. Dessa enheter svarar för mellanvård, det vill säga insatser som länkar ihop den öppna och den slutna vården. Inom mellanvården inrättas också mobila team med uppgift att ge stöd i hemmet eller i nätverket.

- På lokal nivå ska varje BUP-mottagning vara stor nog för att bygga upp specialiserad kompetens och former för samverkan med andra vårdgivare och med kommunerna. Det totala antalet BUP-mottagningar kommer därmed att minska, eftersom små mottagningar är sårbara. Men resurserna sammantaget ökar genom samordningen, understryker Birgitta Sevefjord.

Läs hela Uppdrag och utbud av barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet 2005 på http://www.hsn.sll.se/hsuhandlingar/

För mer information:

Birgitta Sevefjord (v)
Sjukvårdslandstingsråd
Tel. 070 – 737 41 17