Falkenbergs kommun

​Barn- och utbildningsnämnden godkände barn- och utbildningsförvaltningens plan för ekonomi i balans 2019

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2019 16:14 CEST

Barn- och utbildningsnämnden har idag beslutat att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens förslag på plan för att nå ekonomi i balans under 2019.

Kommunstyrelsen gav i samband med månadsuppföljningen för februari barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att nå ett ekonomiskt överskott 2019. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen i juni. Barn- och utbildningsnämnden har idag beslutat att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens förslag på plan för att nå ekonomi i balans under 2019. Planen omfattar verksamhetsanpassningar motsvarar drygt 12 miljoner kronor.

- Det är ett beslut som måste fattas för att möjliggöra en ekonomi i balans under 2019, vilket är vårt uppdrag. Men det var inte med lätthet vi fattade dagens beslut, utan det känns ända in i själen när det handlar om verksamhetsanpassningar av detta slag, säger Peter Dygården, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

I plan för ekonomi i balans hittas bland annat en avveckling av den öppna förskolan i Ullared och Stenfalkens förskola, minskade öppettider på Nattugglan och en minskning av antalet dagbarnvårdare. Även Kulturskolan och förvaltningens centrala administration står inför verksamhetsanpassningar. En ytterligare anpassning gäller Årstadskolan, där eleverna i åk 4–6 flyttas från Årstadskolan till Söderskolan vid läsårsstart 2019/2020. 

Falkenberg är en tillväxtkommun med 44 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".