Eskilstuna kommun

Barn- och utbildningsnämnden positiv till nydanande lokalt forskningsprojekt

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 13:30 CET

Barn- och utbildningsnämnden har idag ställt sig positiv till att inleda ett samarbete med Mälardalens högskola och Sparbanken Rekarne. Det handlar om ett långsiktigt projekt som syftar till att ta fram vetenskapligt utvecklade läromedel i matematik i grundskolan.

Idag råder brist på läromedel i matematik som baseras på vetenskapliga fakta om hur eleverna bäst lär sig ämnet. Syftet med detta projekt är att bygga upp ett forskningsprogram fokuserat på utveckling och implementering av vetenskapligt utvecklade läromedel i matematik. Programmet ska på ett effektivt sätt stödja lärare och elever i matematikundervisningen och därmed bidra till att höja kunskapsresultaten i matematik i grundskolan.

En forskargrupp på Mälardalens högskola har påbörjat en förstudie som ska vara klar i juni 2016 då projektet går in i nästa fas som sträcker sig över fem år. Ett antal utvalda skolor i Eskilstuna, kommunala såväl som fristående, planeras medverka med rektorer och lärare.

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till projektet och har beslutat att aktivt medverka i det. Torshälla stadsdelsnämnd fattar beslut för sin del senare i februari. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige väntas därefter ta beslut under våren kring frågan om finansiering av projektet. Tanken är att det ska delfinansieras av alla aktörer, där barn- och utbildningsnämnden tar av förvaltningsgemensamma medel för att bekosta sin bit som beräknas till 225 000 kronor under år 2016.

-------------------------------------------

Vidytterligare frågor kontakta förvaltningschef Åsa Lundkvist, 070-086 62 89.Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.