Eskilstuna kommun

Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig om trafiksäkerheten vid Gillberga skola

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2015 10:00 CEST

Barn- och utbildningsnämnden får nu möjligheten att uttala sig om hastighetsbegräsningen vid Gillberga skola då en remiss i ärendet inkommit från Länsstyrelsen.

Gillberga skola är belägen vid den tungt trafikerade väg 230. I nära anslutning till skolan finns en förskola med barn 1-5 år. Idag är hastighetsbegräsningen på 60 km/tim utanför skolan. Eleverna, som är i åldrarna 6-12 år, tar sig till skolan med skolbuss, länstrafikens reguljära linjebussar eller cyklar och går. Länstrafikens busshållsplatser finns precis utanför skolan i båda riktningar. Busshållplatserna är oskyddade och vägen saknar övergångsmarkeringar.

På barn- och utbildningsnämndens möte den 20 augusti tas ärende upp och nämndens föreslås anta ett yttrande om att hastigheten bör begränsas till 30 km/tim vid skolan. Yttrandet påtalar också behovet av att förstärka området kring skolan ur ett barn- och trafiksäkerhetsperspektiv, exempelvis med övergångsställ samt fartdämpare.

- Vi är oroade över trafiksituationen kring Gillberga skola, säger barn- och utbildningsnämndens ledamot Lillemor Nordh (C). Förutom att Gillberga skola har barn från 6 år upp till 12 år finns en förskola i nära anslutning.

- Yngre barn saknar de biologiska förutsättningarna för ett trafiksäkert beteende. Syn och hörsel är inte färdigutvecklat, vilket gör att de kan ha svårt att bedöma riktning, avstånd och hastighet. Därför anser vi att hastighetsbegräsningen 30 km/tim är den enda rimliga, avslutar Lillemor Nordh.

För ytterligare information kontakta nämndledamot Lillemor Nordh, 070-772 14 05.

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.