Mariestads kommun

Barn- och utbildningsnämndens öppna sammanträde 13 oktober 2005

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 11:51 CEST

Barn- och utbildningsnämnden sammanträden är öppna för allmänheten och nedan kan du läsa vilka ärenden som kommer att behandlas vid nästa sammanträde.

Välkomna!

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder 2005-10-13, kl 17.30.
Platsen är Stadshuset, Vänersalen.


ÄRENDELISTA

1. Val av protokolljusterare.
2. Delegationshandlingar.
3. Handlingar att anmäla.
4. Månadsprognos t o m sept 2005.
5. Budget 2006-2008.
6. Betyg, Nationella prov. Gymnasiet.
7. Information om särskolan.
8. Betyg, Nationella prov, Screening. Grundskolan.
9. Vägvisaren.
10. Idéprogram – Visioner, Vadsbogymnasiet.
11. ”På gång” förvaltningschefen har ordet.
12. Ordföranden har ordet.
13. Rapporter.
14. Barnkonventionen.