Trosa

Barn ska vara trygga och utvecklas på våra förskolor

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 11:29 CET

Trosa kommun har högt ställda mål att erbjuda pedagogisk verksamhet i Sverigetoppen. Barnens pedagogiska grund läggs i förskolan och ställer krav på en helhet som sträcker sig från pedagogisk verksamhet till kost och utvecklande miljöer. En måttstock på måluppfyllelsen är föräldrarnas upplevelse, så kallat Nöjd-Förälder-Index – enkätresultat för 2015 visar på genomgående ambitiösa verksamheter.

Årets föräldraenkät ger en bred bild av att föräldrarna ser att deras barn utvecklas och är trygga inom förskoleverksamheten. Samtliga förskolor visar goda resultat och en jämn hög nivå. Några av verksamheterna höjer sina redan höga betyg från 2014 medan andra ligger kvar. Ingen förskola sänker sina betyg. Förskolan Skärgården får högst betyg (9,3) med Väsby på en andraplats (9,0).

Helena Koch (M), ordförande humanistiska nämnden kommenterar: ”Fantastiskt glädjande att återigen se att barn och föräldrar trivs och är nöjda med våra verksamheter. Jag känner en stolthet över all engagerad personal utan vilka de här resultaten aldrig hade kunnat uppnås.”
Skolchef Mats Larsson ser resultaten som ett tydligt kvitto på att Trosa kommuns förskolor aktivt lyssnar in och synliggör förbättringsområden med barnen i fokus: ”Resultaten är en konsekvens av det målmedvetna och långsiktiga arbete som dagligen utförs av personal och ledning.”

Förälderenkäten genomförs utifrån ett så kallat Nöjd-Förälder-Index, NFI. Svarsområde är 1-10 där positivt område omfattar 7-10. Totalt NFI för 2015 är 8,8 vilket kan jämföras med 2014 års resultat 8,6.


För mer information:
Helena Koch (M), ordförande humanistiska nämnden
Tfn: 070-662 19 26

Mats Larsson, skolchef
Tfn: 070-518 06 01