Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Barn skyddslöst mot mäns sexuella övergrepp

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2011 16:44 CEST

Vi har precis nåtts av det fruktansvärt upprörande beskedet att Högsta Domstolen inte kommer att pröva det uppmärksammade kopplerimålet i Malmö som handlade om utnyttjande av en 14-årig förståndshandikappad flicka. 

Flickan, Riksåklagaren och en av de dömda hade överklagat hovrättens dom, men ingen av dem beviljas provningstillstånd, då HD inte anser att det finns prejudikatintresse eller synnerliga skäl att ta upp målet. 

-Nu står det klart att vår lagstiftning inte tycks kunna skydda unga tjejer från våldtäkt och sexuella övergrepp. Inte ens när en 14-årig förståndshandikappad flicka som är på rymmen från sitt fosterhem inom loppet av ett dygn utnyttjas av tio män i åldrarna 17-67 år, skyddas hon av vårt rättsväsende. Vad sänder detta för signaler? Antingen krävs ytterligare utbildning av rättsväsendet för att de ska kunna implementera vår lagstiftning, eller så krävs en ytterligare skärpning av lagstiftningen, säger Carina Ohlsson, ordförande för SKR. 

Den 14-åriga flickan var alltså på rymmen när hon i mars i fjol kom till Rosengård i Malmö. Där hade flera av männen sex med henne, bland annat på en offentlig toalett. Ursprungligen åtalades alla tio män. I tingsrätten dömdes en av dem för våldtäkt mot barn, då han hade haft samlag med flickan mot betalning flera gånger. Hovrätten friade honom eftersom de ansåg att han inte varit "i så hög grad oaktsam i förhållande till flickans ålder". Det var just angående denna fråga som riksåklagaren, som menade att det mannen borde ha avstått då han inte kunde vara säker på flickans ålder, efterlyste en prövning i HD som skulle kunna ge vägledande praxis. 

I sexualbrottslagstiftningen från 2005 förstärktes skyddet för barn under 15 år. När en person över 15 år utför sexuella handlingar med en person under 15 år är det i regel våldtäkt mot barn. (Om inte personerna t.ex. är mycket nära i ålder). Intentionen var att skydda barn mot vuxnas övergrepp. Den tio män som i åldrarna 17-67 år som under loppet av ett dygn utnyttjade en förståndshandikappad 14-årig flicka på rymmen från ett fönsterhem ska aldrig kunna dömas för annat än våldtäkt mot barn. 

En av männen dömdes för grovt koppleri i tingsrätten, men i hovrätten för koppleri. Hans straff sänktes då från ett års fängelse till tre månaders fängelse. En man dömdes också för sexköp till 40 dagsböter. I slutändan var det alltså bara två av de tio inblandade männen som dömdes. Flickan blir nu helt utan skadestånd.  

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar som vill motverka mäns våld mot kvinnor. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. SKR:s vision är ett jämställt samhälle fritt från våld.

SKR:s förbundsordförande är Carina Ohlsson,carina.ohlsson@kvinnojouren.se, tel: 070-343 96 30.
SKR:s förbundssekreterare är Olga Persson,olga.persson@kvinnojouren.se, tel: 08-6426401