Socialstyrelsen

Barn som bevittnat våld kan betraktas som brottsoffer

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 14:46 CET

Genom en lagändring kan barn som blir vittne till våld av eller mot någon närstående vuxen betraktas som brottsoffer. Socialstyrelsen publicerar nu ett meddelandeblad med information som ska göra det tydligare för kommunerna vilket ansvar de har för att stödja dessa barn.

Riksdagen har fattat beslut om ändringar i både socialtjänstlagen och brottsskadelagen som träder i kraft den 15 november 2006. Lagändringarna medför att barn betraktas som brottsoffer, inte bara om de utsätts för brott, utan även om de bevittnar våld av eller mot personer som står dem nära. Syftet är att stärka dessa barns rättigheter och öka stödet till dem.

Meddelandebladet riktar sig till kommunernas socialnämnder och ansvariga inom individ- och familjeomsorgen eftersom socialtjänstens ansvar för dessa barn förtydligats i och med lagändringen.

Socialstyrelsen ger ut många publikationer om stöd till utsatta barn. Några exempel är rapporten När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen, och handböckerna Barn och unga i socialtjänsten och Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. De nås via länkarna här nedan.

Fakta om meddelandeblad:

Socialstyrelsen ger vid behov ut meddelandeblad med information om lagar och förordningar, avgifter, beslut vid andra myndigheter, rättsfall och JO-uttalanden av principiell betydelse samt uppgifter om att projektmedel kan sökas. Meddelandeblad riktar sig oftast till beslutsfattare och personal i kommunerna.


Mer information:

Meddelandeblad om barn som bevittnat våld av eller mot närstående vuxna: http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2006/9338/2006-1-16.htm

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen: http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2005/8664/2005-131-9.htm

Barn och unga i socialtjänsten: http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2006/9314/2006-101-6.htm

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn: http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2004/5133/2004-101-1.htm


Kontakt:
Karin Noltorp
karin.noltorp@socialstyrelsen.se
08-555 532 16