Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Barn som växer upp i familjer med missbruk: Lärare med rätt kunskap hittar fler barn

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 09:00 CET

Skolor som har en policy identifierar i större utsträckning barn som lever i familjer med missbruk än skolor som saknar policy. Detta framgår av en studie som STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) genomfört på uppdrag av CAN.

Uppskattningsvis 10-15 procent av alla svenska barn lever i familjer med någon form av missbruksproblematik. Rent statistiskt innebär det att tre till fem barn i varje normalstor skolklass växer upp under sådana förhållanden, något som kan medföra både psykisk och fysisk ohälsa samt sämre prestationer i skolan.

Tidigare forskning har visat på vikten av en alkohol- och narkotikapolicy för ett bra förebyggande arbete. Den aktuella studien genomfördes för att undersöka i vilken omfattning skolor har en policy kring barn som växer upp i familjer med missbruk samt vilka faktorer som påverkar identifieringen av dessa elever. Av resultaten framgår att endast en tredjedel av skolorna har en policy, något som forskarna är kritiska till.

- Resultaten visar att en policy påverkar graden av vidareutbildning bland skolpersonal, vilket i sin tur påverkar sannolikheten att identifiera elever som växer upp i familjer med missbruksproblematik. Det är självklart inte tillfredställande att hela 67 procent av skolorna saknar en policy, säger Tobias Elgán, forskare på STAD.

Resultaten från studien presenteras på CAN-dagen den 15 februari. Som ett led i uppmärksamhetsveckan och kampanjen ”Vart femte barn” handlar dagen just om barn som växer upp i familjer med missbruksproblem. En av inledningstalarna är barn-och äldreminister Maria Larsson.


Tid:      Den 15 februari kl 09.00-17.00
Plats:   Klara konferens, Vattugatan 6, Stockholm.


Journalister som önskar delta hela eller delar av dagen kan anmäla detta till anna.liedbergius@can.se.


För ytterligare frågor, kontakta:

Tobias Elgán, forskare, tfn 08-123 455 21, tobias.elgan@sll.se
Håkan Leifman, sektionschef STAD, tfn 08-123 455 02, hakan.leifman@sll.se

Resultat från studien, som genomförts av Tobias Elgán och Håkan Leifman, har tidigare publicerats i den vetenskapliga tidskriften Health Policy. Den svenska rapporten kan laddas ner på www.stad.org.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en organisation som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.