Stockholms Läns Landsting

Barnavdelningen Eugenia stänger (LSF/SLSO)

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 16:13 CEST

Verksamheten vid Barnavdelningen vid Eugeniahemmet, Karolinska i Solna, kan inte längre fortsätta i nuvarande form. Orsaken är att avdelningen inte klarar de krav som ställs på lokaler och arbetsmiljö. Barnavdelningen bedriver bland annat slutenvård för apatiska barn från familjer som söker asyl.

Avdelningen stängs den 1/11 2004. De barn vårdas på avdelningen kommer att föras över till öppenvård, i form av dagvård och mellanvård. I vissa fall kan det bli aktuellt med vård på behandlingshem. För närvarande är åtta barn inskrivna på Barnavdelning Eugenia.

– Det handlar om mycket svårt sjuka barn, men vi kommer att hitta öppenvårdslösningar som på bästa möjliga sätt tillgodoser deras behov. Bland annat kommer ett mobilt team att besöka barnen i deras hem. Det säger Olav Bengtsson, divisionschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms län.

Det är ännu inte klart hur en mer permanent lösning för vården de berörda barnen kommer att se ut.

För ytterligare information, kontakta
Olav Bengtsson, divisionschef BUP, 08-690 58 89
Christian Foster, handläggare Asylsjukvård, Beställarkontor Vård, 08-737 33 80